Strona główna VII Bałtyckiego Festiwalu Nauki
Biuro festiwalu:

dr Tadeusz Zaleski
pełnomocnik
Rady Rektorów Województwa Pomorskiego
ds. Festiwalu Nauki

Uniwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, p. 74
80-952 Gdańsk-Oliwa

tel. (+58) 523 25 60
lub w. 25 60
oraz (+48) 725 99 11 93
faks (+58) 523 25 10
lub w. 25 10

festiwal@univ.gda.pl
Projekt logo festiwalu:
Rafał Szczawiński
       Aktualności


ZAPROSZENIE DO XXXVIII KAWIARNI NAUKOWEJ BFN  

26 marca 2009 roku (czwartek) o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3) zapraszamy na kolejny wykład popularnonaukowy w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.
Gościem będzie prof. dr hab. Marek Latoszek (Akademia Medyczna w Gdańsku, Komitet Socjologii PAN): 'Solidarność' ewolucja od codzienności do historyczności.
Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny, liczba miejsc - niestety - ograniczona.

W dekadzie lat 80-tych powstanie NSZZ "Solidarność" wymusiło podjęcie trzech funkcji w kontekście ówczesnej sytuacji politycznej: samoograniczającej się rewolucji, ruchu społecznego oraz powstania narodowego. Wymagało to podejścia integralnego, czyli rozpatrywania wymienionych wcieleń we wzajemnych zależnościach.
'Wszystko zaczęło się w Gdańsku' na etapie przeszłości, gdy Trójmiasto było aglomeracją robotniczą w PRL-u, co oznacza, że przemysłowe zakłady pracy - szczególnie stocznie - we współdziałaniu z opozycją polityczną, przy poparciu większości społeczeństwa, doprowadziły do upadku system komunistyczny. Zostało to potwierdzone wyborami 4 czerwca 1989 roku.
O ile na poprzednim etapie historyczność dokonań Solidarności polegała na jej dominującym wkładzie w upadek systemu komunistycznego, o tyle na obecnym etapie transformacji, perspektywa historyczności zawiera w coraz większym stopniu komponentę rywalizacji o symbole, przy przeniesieniu punktu ciężkości na element normatywności. Inspirującym przesłaniem staje się globalizacja "Solidarności". Wszystko to dzieje się w zmieniających się warunkach stawania się Gdańska miastem akademickim.

Formularz subskrypcji krótkich informacji o festiwalowych nowościach na stronie www.festiwal.gda.pl/subskrypcja

Data publikacji: 2009-03-12


  newsletter forum
Projekt i wykonanie: Atena Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z.o.o.

Patroni i sponsorzy


Patroni medialni


Zaprzyjaźnione portale


Partnerzy wybranych projektówVII Bałtycki Festiwal Nauki został wpisany do 'Kalendarza Imprez Wojewódzkich na rok szkolny 2008/2009' Pomorskiego Kuratora Oświaty w rozdziale VI. Imprezy różne (poz. 28)