Strona główna VII Bałtyckiego Festiwalu Nauki
Biuro festiwalu:

dr Tadeusz Zaleski
pełnomocnik
Rady Rektorów Województwa Pomorskiego
ds. Festiwalu Nauki

Uniwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, p. 74
80-952 Gdańsk-Oliwa

tel. (+58) 523 25 60
lub w. 25 60
oraz (+48) 725 99 11 93
faks (+58) 523 25 10
lub w. 25 10

festiwal@univ.gda.pl
Projekt logo festiwalu:
Rafał Szczawiński
       Aktualności


FASCYNUJĄCY ŚWIAT ELEKTROWNI WODNYCH [VII]  

'Fascynujący świat elektrowni wodnych' to atrakcja przygotowana przez ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. z o.o. dla uczestników VII Bałtyckiego Festiwalu Nauki.
Piękne budynki starych elektrowni, w których pracują turbiny pamiętające początki XX wieku, będzie można bezpłatnie zwiedzać i poznawać ich historię w następującym porządku:
- Bielkowo (ok. 12 km od Gdańska) od 28 (czwartek) do 31 (niedziela) maja 2009 r. od 10:00 do 17:00
- Rutki (ok. 25 km od Gdańska) 29 (piątek) i 30 (sobota) maja 2009 r. od 10:00 do 17:00
- Straszyn (ok. 10 km od Gdańska) 29 (piątek) i 30 (sobota) maja 2009 r. od 12:00 do 17:00.
Prosimy, aby zamiar zwiedzania zaanonsować wcześniej, kontaktując się z panem inż. Andrzejem Kamonciakiem – (+58) 692 18 51 lub +48 603 93 73 07; e-mail: andrzej.kamonciak@energazew.pl.

Zwiedzanie przebiegać będzie w grupach do 25 osób, wyłącznie o każdej pełnej godzinie. Dzieci poniżej lat 10 powinny pozostawać pod opieką dorosłych.
Będzie można zobaczyć, jak nurt Raduni – najpracowitszej rzeki w Polsce – zamienia się w elektryczność, płynącą do naszych domów oraz dowiedzieć się, jak wysoki był rachunek za energię elektryczną w pobliskim kościele przed stu laty i w jaki sposób teraz wykorzystujemy siły natury.
Obok wyjaśnienia, skąd się bierze prąd, zwiedzający będą mogli poznać fascynująca historię inżynierskich pomysłów sprzed stulecia, a także pieczołowicie udokumentowaną historię elektrowni wodnych na Raduni.
ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. z o.o. to spółka powstała 1 maja 2003 roku, działająca w ramach grupy kapitałowej ENERGA S.A. Jesteśmy właścicielem i użytkujemy 15 elektrowni wodnych, 9 na rzece Raduni, 4 na Wierzycy, 1 na Wiśle, o łącznej mocy zainstalowanej 325 MW. W skład przedsiębiorstwa wchodzi również elektrownia Szczytowo-Pompowa Żydowo o mocy 150 MW. Wielkość produkcji rocznej energii elektrycznej to 800 GWh.
Podstawową dziedziną działalności Spółki jest wytwarzanie i przetwarzanie energii elektrycznej w sposób tradycyjny, przy zastosowaniu turbin wodnych. Ponadto wśród zadań znajdują się przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska wodnego, między innymi unieszkodliwianie zanieczyszczeń, działania przeciwpowodziowe.
Spółka została wyróżniona za dokonania gospodarcze i ekologiczne, osiągnięte we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska. Energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach wodnych jest czysta ekologicznie w odróżnieniu od tej produkowanej w elektrowniach konwencjonalnych. To nasz wkład w utrzymanie i pozostawienie przyszłym pokoleniom, czystego ekologicznego Pomorza.
Nasze, zatrudniające 100 pracowników przedsiębiorstwo, dysponuje wyspecjalizowanymi kadrami, które wykonują remonty hydrozespołów oraz świadczą serwis remontowy. Fascynujące rozwiązania technologiczne oraz piękne budynki starych elektrowni, w których pracują turbiny z początku XX wieku.

Data publikacji: 2009-05-13


  newsletter forum
Projekt i wykonanie: Atena Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z.o.o.

Patroni i sponsorzy


Patroni medialni


Zaprzyjaźnione portale


Partnerzy wybranych projektówVII Bałtycki Festiwal Nauki został wpisany do 'Kalendarza Imprez Wojewódzkich na rok szkolny 2008/2009' Pomorskiego Kuratora Oświaty w rozdziale VI. Imprezy różne (poz. 28)