Strona główna IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki

Biuro festiwalu:

dr Tadeusz Zaleski
pełnomocnik
Rady Rektorów Województwa Pomorskiego
ds. Festiwalu Nauki

Uniwersytet Gdański
Dom Studencki nr 7
(wejście od strony
Wydziału Ekonomicznego)
ul. Armii Krajowej 111, pok. V
81-824 Sopot

tel. 58 523 12 08
lub 58 523 10 00 w. 12 08
oraz (+48) 725 99 11 93
faks 58 523 12 52

festiwal@univ.gda.pl
Projekt logo festiwalu:
Rafał Szczawiński

-
       Aktualności


EUROPEJSKI DZIEŃ MORZA NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM (20 MAJA 2011 R., 10:00 - 15:00)  PROGRAM [pdf]

Europejski Dzień Morza na Uniwersytecie Gdańskim będzie jednodniową imprezą popularnonaukową skierowaną do młodzieży szkolnej na którą składać się będzie cykl wykładów, filmów edukacyjnych i warsztatów połączonych z pokazami.
Europejski Dzień Morza na UG będzie imprezą otwartą z bezpłatnym wstępem dla wszystkich. Zamierzamy wspólnie z Urzędem Miejskim w Gdyni specjalnie zaprosić gdyńskich uczniów ze szkół ponadpodstawowych (licea i gimnazja) do Instytutu Oceanografii UG (Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 46).

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na wartość i przydatność badań naukowych. Nacisk kładziemy na przedstawienie miejsca, jakie zajmuje morze w badaniach naukowych i wartości, jakie niesie Morze Bałtyckie - niemal wewnętrzne morze Unii Europejskiej - dla naszego regionu.
Społeczeństwo polskie nie zawsze zdaje sobie sprawę, że Morze Bałtyckie, jego środowisko i bogactwa naturalne ulegają przeobrażeniom pod wpływem zmian społecznych, cywilizacyjnych i klimatycznych, że wraz z postępem technicznym zwiększa się liczba nowych propozycji wykorzystania morza i tym samym rośnie presja człowieka na środowisko przyrodnicze i jego zasoby. Ważnym zadaniem ludzi morza, tak naukowców jak i praktyków, jest nie tylko wnikliwe rozpoznawanie zachodzących zmian, ich szybkości i kierunku, ale również informowanie o tym społeczeństwa, w celu zwiększenia jego świadomości i odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest Morze Bałtyckie. W tej sytuacji są niezmiernie istotne edukacja proekologiczna oraz dostarczanie informacji i wiedzy dla różnych grup wiekowych i warstw społeczeństwa na temat wyników badań dotyczących Morza Bałtyckiego, między innymi stanu jego środowiska oraz obserwowanych zagrożeń.
Uniwersytet Gdański, będąc wiodącym uniwersytetem polskim kształcącym kadry o wysokich kwalifikacjach oraz prowadzącym interdyscyplinarne badania związane z Morzem Bałtyckim, niezbędne do realizacji przyszłej polityki morskie kraju, jest aktywnie włączony w akcje edukacyjne i informacyjne upowszechniające wiedzę naukową w społeczeństwie, w działania na rzecz ochrony i rozważnej eksploatacji zasobów przyrodniczych morza oraz w promowanie zasad zrównoważonego i trwałego rozwoju cywilizacyjnego społeczności nad Bałtykiem.Data publikacji: 2011-05-06


  newsletter forum
Projekt i wykonanie: ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z.o.o.
Autor zdjęcia w nagłówku strony: Adam Zajączkowski


FIND US on Facebook FIND US on Facebook

Patroni i sponsorzy


Patroni medialni


Zaprzyjaźnione portale


Partnerzy wybranych projektówIX Bałtycki Festiwal Nauki został wpisany do 'Kalendarza Imprez Wojewódzkich na rok szkolny 2010/2011' Pomorskiego Kuratora Oświaty w rozdziale VI. Imprezy różne (poz. 21)