Zamknij archiwum
 
       Lista wysłanych newsletterów
Ilość wysłanych newsletterów: 168
Strona 5 z 9
Lp
Temat e-maila

Treść e-maila

Data wysłania

81.VIII BFN - ZDJECIA I NIE TYLKOVIII BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI - ZDJĘCIA I NIE TYLKO Niemal codziennie zamieszczam na 'wspomnieniowej' stronie www.festiwal.gda.pl/VIIIBFN/wspomnienia nowe zestawy zdjęć i inne pliki z różnych festiwalowych wydarzeń. Są ich już setki! Serdecznie zapraszam do odwiedzin... Z poważaniem dr Tadeusz Zaleski koordynator BFN www.festiwal.gda.pl Proszę też polecić znajomym - formularz subskrypcji informacji o festiwalowych nowościach: http://www.festiwal.gda.pl/subskrypcja Serdecznie zapraszam również do wyrażania swoich opinii na 'Forum dyskusyjnym" - http://www.festiwal.gda.pl/forum 2010-06-16 03:39:29
82.VIII BFN - PO NIEDZIELIVIII BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI - PO NIEDZIELI Lista wydarzeń zaplanowanych po 30 maja br. (dostępna na http://www.festiwal.gda.pl/VIIIBFN/) zawiera 11 propozycji - pełna festiwalowa oferta to... 814 imprez. Zwracam Państwa uwagę na niezwykła inicjatywę, jaką są "Letnie Spotkania z Nauką", które będą sie odbywać od 3 lipca do 21 sierpnia 2010 r. we wszystkie soboty o godz. 20:00 w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN w Czarlinie-Skoczkowie k. Wąglikowic ma leśnej polanie nad jeziorem Wdzydze. Zapraszam! Przypominam, że w niedzielę, 30 maja br. odbędą się dwa pikniki naukowe (a więc stoiska w miasteczkach namiotowych), w Gdyni na Skwerze Kościuszki (10:00 - 18:00) i pod Klifem Orłowskim (10:00 - 16:45). W Gdyni na Skwerze Kościuszki w niedzielę dostępne będą cztery statki: szkolno-badawczy Akademii Morskiej - m/s „Horyzont II” oraz r/v „Balitca”, r/v "Oceanograf II" i r/v „Oceania”. Od 28 maja do 7 czerwca br. dostępna jest do zwiedzania wystawa „Nauka jest piękna”, która towarzyszy festiwalom nauki w całym kraju. Jest ona autorskim pomysłem spółki PGNiG, sponsora festiwali nauki w Polsce, i ma na celu podkreślenie piękna w nauce. Zwiedzać ją można w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53 (I p.). W historii kobiety często miały decydujący wpływ na odkrycia naukowe. Warto wspomnieć takie przedstawicielki nauki jak Laura Bassi (pierwsza kobieta wykładająca na europejskim uniwersytecie), Maria Somerville (pierwsza w historii członkini Royal Society), czy Maria Curie-Skłodowska. Kobiety odgrywają znaczącą rolę w nauce zarówno na świecie, jak i w Polsce. Jednak pomimo licznych sukcesów i międzynarodowych nagród są mało znane. Wystawa stara się więc przybliżyć ich dorobek i ich wynalazki, które niejednokrotnie znalazły szerokie zastosowanie. Organizacja wystawy spotkała się z ciepłym przyjęciem wśród zaproszonych kobiet–naukowców. Pomysł PGNiG na tego typu wystawę dotyka problemu znanego w środowisku naukowym. Średnio na polskich uczelniach technicznych, wśród studentów znajduje się 31 procent dziewcząt (wg danych GUS). Niższy współczynnik mają tylko szkoły wojskowe. Wystawa może przysłużyć się tym dziewczynom, które wahają się z wyborem studiów. Odwiedzający wystawę będą mieli okazję poznać twórcze osobowości polskiej chemii, fizyki, ekonomii czy archeologii. Przybliża ona sylwetki tych kobiet, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju naukowego i gospodarczego naszego kraju. Z poważaniem dr Tadeusz Zaleski koordynator BFN www.festiwal.gda.pl Proszę też polecić znajomym - formularz subskrypcji informacji o festiwalowych nowościach: http://www.festiwal.gda.pl/subskrypcja Serdecznie zapraszam również do wyrażania swoich opinii na 'Forum dyskusyjnym" - http://www.festiwal.gda.pl/forum2010-05-30 06:59:35
83.VIII BFN - NIEDZIELAVIII BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI - NIEDZIELA Program na ostatni dzień VIII BFN - niedzielę, 30 maja br. liczy 138 pozycji (lista wydarzeń zaplanowanych również po 30 maja br. będzie zawierać 11 propozycji, a pełna festiwalowa oferta to... 814 imprez). W ramach festiwalu m.in. odbędą się w niedzielę, 30 maja br. dwa pikniki naukowe (a więc stoiska w miasteczkach namiotowych) w Gdyni na Skwerze Kościuszki i pod Klifem Orłowskim. W Gdyni na Skwerze Kościuszki w niedzielę dostępne też będą aż cztery statki: szkolno-badawczy Akademii Morskiej - m/s „Horyzont II” oraz r/v „Balitca”, r/v "Oceanograf II" i r/v „Oceania”. Od 28 maja do 7 czerwca br. dostępna jest do zwiedzania wystawa „Nauka jest piękna”, która towarzyszy festiwalom nauki w całym kraju. Jest ona autorskim pomysłem spółki PGNiG, sponsora festiwali nauki w Polsce, i ma na celu podkreślenie piękna w nauce. Zwiedzać ją można w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53 (I p.). W historii kobiety często miały decydujący wpływ na odkrycia naukowe. Warto wspomnieć takie przedstawicielki nauki jak Laura Bassi (pierwsza kobieta wykładająca na europejskim uniwersytecie), Maria Somerville (pierwsza w historii członkini Royal Society), czy Maria Curie-Skłodowska. Kobiety odgrywają znaczącą rolę w nauce zarówno na świecie, jak i w Polsce. Jednak pomimo licznych sukcesów i międzynarodowych nagród są mało znane. Wystawa stara się więc przybliżyć ich dorobek i ich wynalazki, które niejednokrotnie znalazły szerokie zastosowanie. Organizacja wystawy spotkała się z ciepłym przyjęciem wśród zaproszonych kobiet–naukowców. Pomysł PGNiG na tego typu wystawę dotyka problemu znanego w środowisku naukowym. Średnio na polskich uczelniach technicznych, wśród studentów znajduje się 31 procent dziewcząt (wg danych GUS). Niższy współczynnik mają tylko szkoły wojskowe. Wystawa może przysłużyć się tym dziewczynom, które wahają się z wyborem studiów. Odwiedzający wystawę będą mieli okazję poznać twórcze osobowości polskiej chemii, fizyki, ekonomii czy archeologii. Przybliża ona sylwetki tych kobiet, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju naukowego i gospodarczego naszego kraju Oczywiście w żaden sposób nie wyczerpuje to oferty festiwalowej! Katalog wydarzeń festiwalowych jest dużo bardziej bogaty. Pewnym ułatwieniem może być specjalnie przygotowana strona internetowa http://www.festiwal.gda.pl/VIIIBFN/ z przewodnikiem, podpowiedziami i wyszukiwarką. Udział w festiwalu zadeklarowało 40 instytucji: uczelnie wyższe reprezentowane w Radzie Rektorów Województwa Pomorskiego, która jest inicjatorem festiwalu, jednostki Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczorozwojowe oraz pozauczelniane instytucje związane z nauką (muzea, biblioteki). Zgłosiły one 814 (800 w roku ubiegłym) imprez, które odbywały się będą na terenie Trójmiasta, Słupska, Elbląga, Miastka, Lęborka, Pelplina, Malborka, Będomina, gm. Nowa Karczma, Borucina, gm. Stężyca oraz Wąglikowic k. Kościerzyny. W organizację tych wydarzeń zaangażowało się blisko 3 800 osób(!). Dodać się godzi, iż zasadą festiwalową jest, że wykładowcy nie pobierają za swoje wystąpienia honorariów, a wstęp na wszystkie festiwalowe imprezy jest bezpłatny. Z poważaniem dr Tadeusz Zaleski koordynator BFN www.festiwal.gda.pl Proszę też polecić znajomym - formularz subskrypcji informacji o festiwalowych nowościach: http://www.festiwal.gda.pl/subskrypcja Serdecznie zapraszam również do wyrażania swoich opinii na 'Forum dyskusyjnym" - http://www.festiwal.gda.pl/forum2010-05-29 06:37:08
84.VIII BFN - SOBOTAVIII BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI – SOBOTA Program na sobotę, 29 maja 2010 r. liczy 119 pozycji (lista na ostatni dzień VIII BFN - niedzielę, 30 maja br. będzie zawierać 138 propozycji, a pełna festiwalowa oferta to... 814 imprez. W ramach festiwalu m.in. odbędą się w niedzielę, 30 maja br. dwa pikniki naukowe (a więc stoiska w miasteczkach namiotowych) w Gdyni na Skwerze Kościuszki i pod Klifem Orłowskim (również w sobotę, 29 maja br. od 10:00 do 16:45, piknik geologiczny Państwowego Instytutu Geologicznego Oddział Geologii Morza Gdańsk). W Gdyni na Skwerze Kościuszki w niedzielę dostępne też będą aż cztery statki: szkolno-badawczy Akademii Morskiej - m/s „Horyzont II” oraz r/v „Balitca”, r/v "Oceanograf II" i r/v „Oceania”. Nadal dużo będzie się działo na Uniwersytecie Gdański i Politechnice Gdańskiej. W sobotę aktywne będzie też m.in. Nadbałtyckie Centrum Kultury i Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku oraz Akademia Morska i OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni. I o ciekawej inicjatywie, która będzie dostępna do zwiedzania od dziś. Wystawa „Nauka jest piękna” towarzyszy festiwalom nauki w całym kraju. Jest ona autorskim pomysłem spółki PGNiG, sponsora festiwali w Polsce, i ma na celu podkreślenie piękna w nauce. Zwiedzać ją można w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53 (I p.), w dniach 28 maja - 7 czerwca 2010 r. w godz. 9:00 - 20:00. W historii kobiety często miały decydujący wpływ na odkrycia naukowe. Warto wspomnieć takie przedstawicielki nauki jak Laura Bassi (pierwsza kobieta wykładająca na europejskim uniwersytecie), Maria Somerville (pierwsza w historii członkini Royal Society), czy Maria Curie-Skłodowska. Kobiety odgrywają znaczącą rolę w nauce zarówno na świecie, jak i w Polsce. Jednak pomimo licznych sukcesów i międzynarodowych nagród są mało znane. Wystawa stara się więc przybliżyć ich dorobek i ich wynalazki, które niejednokrotnie znalazły szerokie zastosowanie. Organizacja wystawy spotkała się z ciepłym przyjęciem wśród zaproszonych kobiet–naukowców. Pomysł PGNiG na tego typu wystawę dotyka problemu znanego w środowisku naukowym. Średnio na polskich uczelniach technicznych, wśród studentów znajduje się 31 procent dziewcząt (wg. danych GUS). Niższy współczynnik mają tylko szkoły wojskowe. Wystawa może przysłużyć się tym dziewczynom, które wahają się z wyborem studiów. Odwiedzający wystawę będą mieli okazję poznać twórcze osobowości polskiej chemii, fizyki, ekonomii czy archeologii. Przybliża ona sylwetki tych kobiet, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju naukowego i gospodarczego naszego kraju Oczywiście w żaden sposób nie wyczerpuje to oferty festiwalowej! Katalog wydarzeń festiwalowych jest dużo bardziej bogaty. Pewnym ułatwieniem może być specjalnie przygotowana strona internetowa http://www.festiwal.gda.pl/VIIIBFN/ z przewodnikiem, podpowiedziami i wyszukiwarką. W organizację tych wydarzeń zaangażowało się blisko 3 800 osób(!) - oczekujemy, że odwiedzi nas wielu gości (w tym zorganizowane grupy uczniów z terenu całego regionu). Dodać się godzi, iż zasadą festiwalową jest, że wykładowcy nie pobierają za swoje wystąpienia honorariów, a wstęp na wszystkie festiwalowe imprezy jest bezpłatny. Z poważaniem dr Tadeusz Zaleski koordynator BFN www.festiwal.gda.pl Proszę też polecić znajomym - formularz subskrypcji informacji o festiwalowych nowościach: http://www.festiwal.gda.pl/subskrypcja Serdecznie zapraszam również do wyrażania swoich opinii na 'Forum dyskusyjnym" - http://www.festiwal.gda.pl/forum2010-05-28 07:44:26
85.VIII BFN - NAGRADZANIE ZA SLUCHANIE [II]Prosze o wybaczenie, ale pomyliłem dni! Podaję poprawne terminy wykładów z konkursem "nagradzanie za słuchanie": - w piątek, 28 maja 2010 r.: >11:15-12:00; Wprowadzenie do sieci komputerowych; Michał Toczek, prof. dr hab. inż. Andrzej Grono; Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki; ul. G. Narutowicza 11/12, campus PG, bud. 19, s. E9 >17:00-18:00; Jak komputerem sterować aparaturą?; dr inż. Janusz J. Młodzianowski; Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki; ul. Wita Stwosza 57, UG WMFII, aud. 3 - w sobotę, 29 maja 2010 r.: >10:00-11:00; Zagadki współczesnego budownictwa; dr inż. Maciej Niedostatkiewicz; Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska; Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, campus PG, bud. 12 (Żelbet), s. 106 >12:00-13:00; Kadm - historia z dreszczykiem; dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska; Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, SSPTCHem o/Gdańsk; Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, campus PG, bud. 5, s. 222 >13:00-15:00; Biotechnologia, z czym to się je?; Łukasz Dąbrowski, Michał Laskowski, Magda Gerigk; Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, SSPTCHem o/Gdańsk; Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, campus PG, bud. 5, s. 222 >15:00-15:30; Węgiel i co dalej? czyli nowe sposoby zdobycia energii; Łukasz Dąbrowski, Michał Laskowski, Magda Gerigk; Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, SSPTCHem o/Gdańsk; Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, campus PG, bud. 5, s. 222. Przepraszam! Tadeusz Zaleski koordynator BFN www.festiwal.gda.pl 2010-05-27 02:42:53
86.VIII BFN - PIATEKVIII BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI – PIĄTEK Program na piątek, 28 maja 2010 r. (w załączeniu) liczy 473 pozycje (lista na sobotę, 29 maja br. będzie zawierać 'tylko' 119 propozycji, a pełna festiwalowa oferta to... 814 imprez. W ramach festiwalu m.in. odbędą się w niedzielę, 30 maja br. dwa pikniki naukowe (a więc stoiska w miasteczkach namiotowych) w Gdyni na Skwerze Kościuszki i pod Klifem Orłowskim (również w sobotę, 29 maja br.). W Gdyni w niedzielę dostępne będą aż cztery statki: szkolno-badawczy Akademii Morskiej - m/s „Horyzont II” oraz r/v „Balitca”, r/v "Oceanograf II" i r/v „Oceania”. Formę pikniku będzie miał również Medyczny Dzień Nauki (piątek, 28 maja br. od 9:00 do 14:00, Gdański Uniwersytet Medyczny, Collegium Biomedicum, ul. Dębinki 1) oraz III Sopocki Dzień Nauki (również piątek, 28 maja br. od 10:00 na terenie Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55). Oczywiście w żaden sposób nie wyczerpuje to oferty festiwalowej! Katalog wydarzeń festiwalowych jest dużo bardziej bogaty. Pewnym ułatwieniem może być specjalnie przygotowana strona internetowa http://www.festiwal.gda.pl/VIIIBFN/ z przewodnikiem, podpowiedziami i wyszukiwarką. Udział w festiwalu zadeklarowało 40 instytucji: uczelnie wyższe reprezentowane w Radzie Rektorów Województwa Pomorskiego, która jest inicjatorem festiwalu, jednostki Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczorozwojowe oraz pozauczelniane instytucje związane z nauką (muzea, biblioteki). Zgłosiły one 814 (800 w roku ubiegłym) imprez, które odbywać się będą na terenie Trójmiasta, Słupska, Elbląga, Miastka, Lęborka, Pelplina, Malborka, Będomina, gm. Nowa Karczma, Borucina, gm. Stężyca oraz Wąglikowic k. Kościerzyny. W organizację tych wydarzeń zaangażowało się blisko 3 800 osób(!). Dodać się godzi, iż zasadą festiwalową jest, że wykładowcy nie pobierają za swoje wystąpienia honorariów, a wstęp na wszystkie festiwalowe imprezy jest bezpłatny. Z ciekawą inicjatywą wystąpił jeden z donatorów - spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, która przygotowała konkurs "nagradzanie za słuchanie". Konkurs przeznaczony jest dla osób, które przyjdą wysłuchać wybranych wykładów (lista poniżej) w ramach VIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Przedstawiciele spółki chcą osobom uważnie słuchającym wręczyć nagrody w postaci książek i gadżetów firmowych PGNiG. Konkurs będzie trwał ok. 5 minut. Przed wykładem rozdane zostaną kupony z pytaniami o treść wykładu. Po wykładzie wspólnie z prowadzącym, zostaną wylosowani szczęśliwcy, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi. Konkurs 'nagradzanie za słuchanie' odbył się częściowo w czwartek, odbędzie się też w piątek, 28 maja 2010 r.: >10:00-11:00; Zagadki współczesnego budownictwa; dr inż. Maciej Niedostatkiewicz; Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska; Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, campus PG, bud. 12 (Żelbet), s. 106 >12:00-13:00; Kadm - historia z dreszczykiem; dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska; Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, SSPTCHem o/Gdańsk; Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, campus PG, bud. 5, s. 222 >13:00-15:00; Biotechnologia, z czym to się je?; Łukasz Dąbrowski, Michał Laskowski, Magda Gerigk; Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, SSPTCHem o/Gdańsk; Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, campus PG, bud. 5, s. 222 >15:00-15:30; Węgiel i co dalej? czyli nowe sposoby zdobycia energii; Łukasz Dąbrowski, Michał Laskowski, Magda Gerigk; Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, SSPTCHem o/Gdańsk; Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, campus PG, bud. 5, s. 222. Z poważaniem dr Tadeusz Zaleski koordynator BFN www.festiwal.gda.pl Proszę też polecić znajomym - formularz subskrypcji informacji o festiwalowych nowościach: http://www.festiwal.gda.pl/subskrypcja Serdecznie zapraszam również do wyrażania swoich opinii na 'Forum dyskusyjnym" - http://www.festiwal.gda.pl/forum 2010-05-26 08:36:01
87.VIII BFN - NAGRADZANIE ZA SLUCHANIEVIII BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI - NAGRADZANIE ZA SŁUCHANIE Z ciekawą inicjatywą wystąpił jeden z donatorów - spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, która przygotowała konkurs "nagradzanie za słuchanie". Konkurs przeznaczony jest dla osób, które przyjdą wysłuchać wybranych wykładów (lista poniżej) w ramach VIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Przedstawiciele spółki chcą osobom uważnie słuchającym wręczyć nagrody w postaci książek i gadżetów firmowych PGNiG. Konkurs będzie trwał ok. 5 minut. Przed wykładem rozdane zostaną kupony z pytaniami o treść wykładu. Po wykładzie wspólnie z prowadzącym, zostaną wylosowani szczęśliwcy, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi. Konkurs "nagradzanie za słuchanie" odbędzie się - w czwartek, 27 maja 2010 r.: >11:15-12:00; Wprowadzenie do sieci komputerowych; Michał Toczek, prof. dr hab. inż. Andrzej Grono; Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki; ul. G. Narutowicza 11/12, campus PG, bud. 19, s. E9 >17:00-18:00; Jak komputerem sterować aparaturą?; dr inż. Janusz J. Młodzianowski; Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki; ul. Wita Stwosza 57, UG WMFII, aud. 3 - w piątek, 28 maja 2010 r.: >10:00-11:00; Zagadki współczesnego budownictwa; dr inż. Maciej Niedostatkiewicz; Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska; Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, campus PG, bud. 12 (Żelbet), s. 106 >12:00-13:00; Kadm - historia z dreszczykiem; dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska; Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, SSPTCHem o/Gdańsk; Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, campus PG, bud. 5, s. 222 >13:00-15:00; Biotechnologia, z czym to się je?; Łukasz Dąbrowski, Michał Laskowski, Magda Gerigk; Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, SSPTCHem o/Gdańsk; Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, campus PG, bud. 5, s. 222 >15:00-15:30; Węgiel i co dalej? czyli nowe sposoby zdobycia energii; Łukasz Dąbrowski, Michał Laskowski, Magda Gerigk; Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, SSPTCHem o/Gdańsk; Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, campus PG, bud. 5, s. 222. Z poważaniem dr Tadeusz Zaleski koordynator BFN www.festiwal.gda.pl Proszę też polecić znajomym - formularz subskrypcji informacji o festiwalowych nowościach: http://www.festiwal.gda.pl/subskrypcja Serdecznie zapraszam również do wyrażania swoich opinii na 'Forum dyskusyjnym" - http://www.festiwal.gda.pl/forum 2010-05-26 02:07:19
88.VIII BFN - CZWARTEKVIII BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI - CZWARTEK Program na czwartek, 27 maja 2010 r. liczy 270 pozycji (lista na piątek, 28 maja br. będzie zawierać 473 propozycji, a pełna festiwalowa oferta to... 814 imprez. Oczywiście katalog wydarzeń festiwalowych jest dużo bardziej bogaty. Pewnym ułatwieniem może być specjalnie przygotowana strona internetowa http://www.festiwal.gda.pl/VIIIBFN/ z przewodnikiem, podpowiedziami i wyszukiwarką. Dodać się godzi, iż zasadą festiwalową jest, że wykładowcy nie pobierają za swoje wystąpienia honorariów, a wstęp na wszystkie festiwalowe imprezy jest bezpłatny. W ramach festiwalu m.in. odbędą się w niedzielę, 30 maja br. dwa pikniki naukowe (a więc stoiska w miasteczkach namiotowych) w Gdyni na Skwerze Kościuszki i pod Klifem Orłowskim (również w sobotę, 29 maja br.). W Gdyni w niedzielę dostępne będą aż cztery statki: szkolno-badawczy Akademii Morskiej - m/s Horyzont II oraz r/v Balitca, r/v Oceanograf II i r/v Oceania. Formę pikniku będzie miał również Medyczny Dzień Nauki (piątek, 28 maja br. od 9:00 do 14:00, Gdański Uniwersytet Medyczny, Collegium Biomedicum, ul. Dębinki 1) oraz III Sopocki Dzień Nauki (również piątek, 28 maja br. od 10:00 na terenie Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55). Zapraszam jeszcze 26 maja 2009 roku (środa) od godz. 20:05 do słuchania na antenie Radia Gdańsk (103,7 MHz) retransmisji z uroczystości inauguracji VIII BFN i debaty pod tytułem "Innopomorze - nauka a innowacyjna gospodarka (debata radiowa)". Dyskusję poprowadzi red. Włodzimierz Raszkiewicz, a przy mikrofonach zasiądzie m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Równocześnie uprzejmie zapraszam na spotkanie z prof. Zdzisławem Brodeckim (Uniwersytet Gdański), laureatem Nagrody Heweliusza za rok 2009. Spotkanie odbędzie się w ramach Kawiarni Naukowej Bałtyckiego Festiwalu Nauki 27 maja 2009 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3). Profesor Brodecki jako temat spotkania zaproponował intrygujące pytanie "Czym jest prawo?". Udział w festiwalu zadeklarowało 40 instytucji: uczelnie wyższe reprezentowane w Radzie Rektorów Województwa Pomorskiego, która jest inicjatorem festiwalu, jednostki Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo rozwojowe oraz pozauczelniane instytucje związane z nauką (muzea, biblioteki). Zgłosiły one 814 (800 w roku ubiegłym) imprez, które odbywać się będą na terenie Trójmiasta, Słupska, Elbląga, Miastka, Lęborka, Pelplina, Malborka, Będomina, gm. Nowa Karczma, Borucina, gm. Stężyca oraz Wąglikowic k. Kościerzyny. W organizację tych wydarzeń zaangażowało się blisko 3 800 osób(!) - oczekujemy, że odwiedzi nas wielu gości (w tym zorganizowane grupy uczniów z terenu całego regionu). Z poważaniem dr Tadeusz Zaleski koordynator BFN www.festiwal.gda.pl Proszę też polecić znajomym - formularz subskrypcji informacji o festiwalowych nowościach: http://www.festiwal.gda.pl/subskrypcja Serdecznie zapraszam również do wyrażania swoich opinii na 'Forum dyskusyjnym" - http://www.festiwal.gda.pl/forum 2010-05-26 02:01:53
89.VIII BFN - W SOBOTE GAZETA NA FESTIWAL NAUKIVIII BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI - W SOBOTĘ GAZETA NA FESTIWAL NAUKI Uprzejmie przypominam, że jutro (sobota, 22 maja br.) 'Gazeta Wyborcza Trójmiasto' dołączy do lokalnego wydania 12 stronicową 'Gazetę na Festiwal Nauki'. Z poważaniem dr Tadeusz Zaleski koordynator BFN www.festiwal.gda.pl Proszę ten newsletter polecić znajomym - formularz subskrypcji informacji o festiwalowych nowościach: http://www.festiwal.gda.pl/subskrypcja Serdecznie zapraszam również do wyrażania swoich opinii na 'Forum dyskusyjnym" - http://www.festiwal.gda.pl/forum - są już pierwsze wpisy! 2010-05-21 11:59:11
90.VIII BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI - CZAS ZACZAC!VIII BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI - CZAS ZACZĄĆ! VIII Bałtycki Festiwal Nauki 'oficjalnie' trwa od 27 do 30 maja 2010 roku, ale niektóre wydarzenia już będą realizowane od piątku, 21 maja br. (m.in. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego "552. Komunikacja miejska od kuchni" - zbiórka na przystanku SKM Gdynia-Grabówek o godz. 9:00). Uczestnicy odwiedzą siedzibę SKM oraz PKT Gdynia, zobaczą, co trzeba zrobić, żeby dobrze działała sieć komunikacyjna, pojadą w miejsca niedostępne dla 'zwykłych' ludzi... Plan wycieczki: 1. zbiórka na przystanku SKM Gdynia Grabówek 2. spacer do Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej, tu zwiedzanie siedziby, (być może) przejażdżka zabytkowym trolejbusem, 3. krótki spacer na przystanek SKM Gdynia Grabówek i przejazd SKM na (normalnie niedostępny) przystanek techniczny kolejki; 4. zwiedzanie siedziby SKM 5. przejazd przez myjnię pociągów 6. krótkie prezentacje na temat transportu trolejbusowego, SKM, kolei metropolitalnej, integracji biletowej 7. nagrody dla uczestników! Program do wtorku, 25 maja 2010 r. włącznie liczy 9 pozycji (skromnie zaczynamy, ale pełna festiwalowa oferta to... 813 imprez!), w tym ciekawe zajęcia dla przedszkolaków i przyszłych maturzystów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego czy też wystawa w Archiwum Państwowym w Gdańsku "291. Gdańsk miastem wielu kultur - powrót do korzeni". W ramach festiwalu m.in. odbędą się w niedzielę, 30 maja br. dwa pikniki naukowe (a więc stoiska w miasteczkach namiotowych) w Gdyni na Skwerze Kościuszki i pod Klifem Orłowskim (również w sobotę, 29 maja br.). W Gdyni w niedzielę dostępne będą aż cztery statki: szkolno-badawczy Akademii Morskiej - m/s „Horyzont II” oraz r/v „Balitca”, r/v "Oceanograf II" i r/v „Oceania”. Formę pikniku będzie miał również III Sopocki Dzień Nauki (piątek, 28 maja br. od 10:00 na terenie Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55). Zapraszamy też 26 maja 2009 roku (środa) od godz. 20:05 do słuchania na antenie Radia Gdańsk (103,7 MHz) retransmisji z uroczystości inauguracji VIII BFN i debaty pod tytułem "Innopomorze - nauka a innowacyjna gospodarka (debata radiowa)". Dyskusję poprowadzi red. Włodzimierz Raszkiewicz, a przy mikrofonach zasiądzie m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Równocześnie uprzejmie zapraszam na spotkanie z prof. Zdzisławem Brodeckim (Uniwersytet Gdański), laureatem Nagrody Heweliusza za rok 2009. Spotkanie odbędzie się w ramach Kawiarni Naukowej Bałtyckiego Festiwalu Nauki 27 maja 2009 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3). Profesor Brodecki jako temat spotkania zaproponował intrygujące pytanie 'Czym jest prawo?'. Oczywiście katalog wydarzeń festiwalowych jest dużo bardziej bogaty. Pewnym ułatwieniem może być specjalnie przygotowana strona internetowa http://www.festiwal.gda.pl/VIIIBFN/ z przewodnikiem, podpowiedziami i wyszukiwarką. Gazeta Wyborcza Trójmiasto dołączy w sobotę, 22 maja br. do lokalnego wydania 12stronicową 'Gazetę na Festiwal Nauki'. Chętnie udzielę wszelkich innych informacji. Imprezy odbywać się będą na terenie Trójmiasta, Słupska, Elbląga, Miastka, Lęborka, Pelplina, Malborka, Będomina, gm. Nowa Karczma, Borucina, gm. Stężyca oraz Wąglikowic k. Kościerzyny. W organizację tych wydarzeń zaangażowało się blisko 3 800 osób(!) - oczekujemy, że odwiedzi nas wielu gości (w tym zorganizowane grupy uczniów z terenu całego regionu). Z poważaniem dr Tadeusz Zaleski koordynator BFN www.festiwal.gda.pl Proszę też polecić znajomym - formularz subskrypcji informacji o festiwalowych nowościach: http://www.festiwal.gda.pl/subskrypcja Serdecznie zapraszam również do wyrażania swoich opinii na 'Forum dyskusyjnym" - http://www.festiwal.gda.pl/forum 2010-05-20 02:47:09
91.VIII BFN - CZAS (ZA NIESPELNA DWA TYGODNIE) ZACZAC!VIII BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI - CZAS (ZA NIESPEŁNA DWA TYGODNIE) ZACZĄĆ! VIII Bałtycki Festiwal Nauki „"oficjalne"” trwa od 27 do 30 maja 2010 roku, ale niektóre wydarzenia będą realizowane już wcześniej. Festiwalowe imprezy można przeglądać na stronie www.festiwal.gda.pl/VIIIBFN. Udział w festiwalu zadeklarowało 40 (34 w roku ubiegłym) instytucji: uczelnie wyższe reprezentowane w Radzie Rektorów Województwa Pomorskiego, która jest inicjatorem festiwalu, jednostki Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo rozwojowe oraz pozauczelniane instytucje związane z nauką (muzea, biblioteki) z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (Elbląg). Zgłosiły one 808 (800 w roku ubiegłym) imprez, które odbywać się będą na terenie Trójmiasta, Słupska, Elbląga, Miastka, Lęborka, Pelplina, Malborka, Będomina, gm. Nowa Karczma, Borucina, gm. Stężyca oraz Wąglikowic k.Kościerzyny. W organizację tych wydarzeń zaangażowało się blisko 3 800 osób(!) - oczekujemy, że odwiedzi nas wielu gości (w tym zorganizowane grupy uczniów z terenu całego regionu). W ramach festiwalu m. in. odbędą się w niedzielę, 30 maja br. dwa pikniki naukowe (a więc stoiska w miasteczkach namiotowych) w Gdyni na Skwerze Kościuszki przy Akwarium Gdyńskim (blisko 100 stoisk od 10:00 do 18:00) i pod Klifem Orłowskim (również w sobotę, 29 maja br.). W Gdyni w niedzielę dostępne będą aż cztery statki: szkolno-badawczy Akademii Morskiej - m/s „"Horyzont II"” oraz r/v „"Balitca", r/v "Oceanograf II" i r/v „"Oceania". Po raz trzeci w festiwalu bierze udział Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, które przygotowała blisko 30 ciekawych wydarzeń na dziedzińcu przed uczelnią (27 maja br., czwartek). Formę pikniku będzie miał również III Sopocki Dzień Nauki (piątek, 28 maja br. od 10:00 na terenie Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55). Zapraszamy też 26 maja 2010 roku (środa) od godz. 20:05 do słuchania na antenie Radia Gdańsk (103,7 MHz) retransmisji z uroczystości inauguracji VIII BFN i debaty pod tytułem "Innopomorze - nauka a innowacyjna gospodarka". Dyskusję poprowadzi red. Leszek Szmidtke, a przy mikrofonach zasiądzie m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego pan Mieczysław Struk. Gazeta Wyborcza Trójmiasto dołączy w sobotę, 22 maja br. do lokalnego wydania 12 stronicową 'Gazetę na Festiwal Nauki'. Oczywiście katalog wydarzeń festiwalowych jest dużo bardziej bogaty. Pewnym ułatwieniem może być specjalnie przygotowana strona internetowa http://www.festiwal.gda.pl/VIIIBFN/ z przewodnikiem, podpowiedziami i wyszukiwarką. Dodać się godzi, iż zasadą festiwalową jest, że wykładowcy nie pobierają za swoje wystąpienia honorariów, a wstęp na wszystkie festiwalowe imprezy jest bezpłatny. Z poważaniem dr Tadeusz Zaleski koordynator BFN www.festiwal.gda.pl Proszę też polecić znajomym - formularz subskrypcji informacji o festiwalowych nowościach: http://www.festiwal.gda.pl/subskrypcja 2010-05-14 01:15:32
92.ZAPROSZENIE DO XLVIII KAWIARNI NAUKOWEJ BALTYCKIEGO FESTIWALU NAUKIZAPROSZENIE DO XLVIII KAWIARNI NAUKOWEJ BAŁTYCKIEGO FESTIWALU NAUKI Rada Rektorów Województwa Pomorskiego Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz Hotel Rezydent***** w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej w Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3) na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki 27 maja 2010 roku (czwartek), godz. 18:00 prof. dr hab. Zdzisław Brodecki (Uniwersytet Gdański) Czym jest prawo? W zachodniej kulturze prawnej dominują dwa podejścia do prawa. Pierwsze - kontynentalne, oparte jest na racjonalizmie francuskim. Drugie - brytyjskie, które nazywamy systemem common law, oparte jest empiryzmie brytyjskim. Na kontynencie europejskim panuje prawo stanowione, czego najlepszym przejawem jest polska konstytucja, która w katalogu źródeł prawa wymienia tylko prawo stanowione obowiązujące w Polsce i ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe, dając wyraz klasycznemu dualizmowi prawniczemu (prawo krajowe - prawo międzynarodowe). Natomiast w systemie common law dominują precedensy prawnicze, dlatego ten system nazywa sie powszechnym, a prawo stanowione jest wyjątkiem od zasady. Dlatego dla prawnika wykształconego na Sorbonie, w Heidelbergu czy Gdańsku prawo będzie kojarzone głównie z prawem stanowionym, z literą prawa, co powadzi do tak zwanej tekstologii jako zjawiska zdecydowanie negatywnego. Natomiast w systemie brytyjskim i amerykańskim prawo kojarzy się z zasadami, regułami i polityką. Zapraszamy... Szczegóły na stronie www.festiwal.gda.pl/kawiarnia Wstęp jest wolny. Z poważaniem dr Tadeusz Zaleski koordynator BFN www.festiwal.gda.pl Proszę też polecić znajomym - formularz subskrypcji informacji o festiwalowych nowościach: http://www.festiwal.gda.pl/subskrypcja 2010-05-14 01:14:34
93.ZAPROSZENIE DO XLVII KAWIARNI NAUKOWEJ BALTYCKIEGO FESTIWALU NAUKIZAPROSZENIE DO XLVII KAWIARNI NAUKOWEJ BAŁTYCKIEGO FESTIWALU NAUKI Rada Rektorów Województwa Pomorskiego Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz Hotel Rezydent***** w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej w Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3) na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki 29 kwietnia 2010 roku (czwartek), godz. 18:00 prof. dr hab. Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański) Polscy letnicy nad Bałtykiem w XIX wieku. Sopot w XIX wieku stał się znaczącym miejscem wypoczynku Polaków. Na przełomie XIX i XX wieku przebywało tu na wakacje kilkanaście tysięcy polskich letników, głównie z Warszawy, spragnionych słońca, morskich kąpieli i rozrywek. Przyjeżdżała nad morze polska inteligencja, ziemianie, właściciele fabryk, urzędnicy. Rozwijała się infrastruktura turystyczna, powstawały pensjonaty, zakłady kąpielowe. Dzięki turystom Sopot zmieniał swoje oblicze, z wioski przekształcił się w kurort o europejskiej renomie. Zapraszamy... Szczegóły na stronie www.festiwal.gda.pl/kawiarnia Wstęp jest wolny. Z poważaniem dr Tadeusz Zaleski koordynator BFN www.festiwal.gda.pl Proszę też polecić znajomym - formularz subskrypcji informacji o festiwalowych nowościach: http://www.festiwal.gda.pl/subskrypcja 2010-04-15 04:44:59
94.VIII BFN - Z NAJLEPSZYMI ZYCZENIAMI WIELKANOCNYMIVIII BFN - Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI WIELKANOCNYMI Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkiego co najlepsze, pogody ducha, wiosennego nastroju, ciepłej, radosnej atmosfery oraz smacznego jajka i suto zastawionych stołów podczas spotkań z najbliższymi... życzy Tadeusz Zaleski koordynator Bałtyckiego Festiwalu Nauki 2010-04-01 10:50:30
95.ZAPROSZENIE DO XLVI KAWIARNI NAUKOWEJ BALTYCKIEGO FESTIWALU NAUKIZAPROSZENIE DO XLVI KAWIARNI NAUKOWEJ BAŁTYCKIEGO FESTIWALU NAUKI Rada Rektorów Województwa Pomorskiego Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz Hotel Rezydent***** w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej w Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3) na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki 25 marca 2010 roku (czwartek), godz. 18:00 prof. dr hab. Andrzej Kowalski (Uniwersytet Gdański) Zastosowania fizyki w walce z fałszerstwami pieniędzy. Po krótkim wstępie obrazującym znaczenie pieniądza w historii ludzkości, przedstawione zostaną historyczne, współczesne oraz planowane na przyszłość sposoby zabezpieczania pieniędzy przed fałszowaniem. Większość urządzeń do kontroli monet i banknotów wykorzystuje metody fizyki. Proponuje się zatem spojrzenie na to ciekawe zagadnienie oczami fizyka, który, nie będąc specjalistą w dziedzinie zabezpieczeń, postara się prześledzić wraz ze słuchaczami wybrane aspekty ochrony systemów monetarnych. Zapraszamy... Szczegóły na stronie www.festiwal.gda.pl/kawiarnia Wstęp jest wolny. Z poważaniem dr Tadeusz Zaleski koordynator BFN www.festiwal.gda.pl Proszę też polecić znajomym - formularz subskrypcji informacji o festiwalowych nowościach: http://www.festiwal.gda.pl/subskrypcja 2010-03-12 08:02:27
96.ZAPROSZENIE DO XLV KAWIARNI NAUKOWEJ BALTYCKIEGO FESTIWALU NAUKIZAPROSZENIE DO XLV KAWIARNI NAUKOWEJ BAŁTYCKIEGO FESTIWALU NAUKI Rada Rektorów Województwa Pomorskiego Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz Hotel Rezydent***** w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej w Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3) na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki 25 luteg 2010 roku (czwartek), godz. 18:00 dr hab. n. med. Piotr Trzonkowski (Gdański Uniwersytet Medyczny) Czym będziemy się leczyć za 10 lat - perspektywy terapii komórkowej w medycynie. Leczenie z wykorzystaniem własnych komórek modyfikowanych poza organizmem chorego jest techniką stosowaną w medynie od około 50 lat. Niemniej jednak, dopiero ostatnie 10-15 lat przyniosło jej rozkwit i stała się ona narzędziem wykorzystywanym w niemal każdej specjalizacji lekarskiej. Transplantologia, hematologia, onkologia, neurologia, kardiologia i wiele innych dziedzin współczesnej medycyny „zaprosiły” na stałe terapię komórkową. Dwa podstawowe nurty w tej terapii to leczenie komórkami macierzystymi oraz próby manipulacji układem odpornościowym w celu uzyskania stanu zwanego tolerancją immunologiczną, tzn. stanu, w którym tkanki przeszczepione od obcego dawcy nie są odrzucane. Mimo tego podziału, oba nurty są ze sobą nierozerwalnie związane i dopiero postęp w obu tych dziedzinach dał nam nadzieję na szerokie zastosowanie terapii komórkowej w leczeniu. W swojej prelekcji chciałbym przybliżyć właśnie możliwości i kontrowersje dotyczące leczenia ludzi komórkami macierzystymi i komórkami pochodzącymi z układu odpornościowego. Zapraszamy... Szczegóły na stronie www.festiwal.gda.pl/kawiarnia Wstęp jest wolny. Z poważaniem dr Tadeusz Zaleski koordynator BFN www.festiwal.gda.pl Proszę też polecić znajomym - formularz subskrypcji informacji o festiwalowych nowościach: http://www.festiwal.gda.pl/subskrypcja 2010-02-12 01:50:19
97.201. URODZINY DARWINA - HAPPENING POPULARNONAUKOWY201. URODZINY DARWINA - HAPPENING POPULARNONAUKOWY Sopockie Towarzystwo Naukowe oraz Polskie Towarzystwo Genetyczne zapraszają na 'Urodziny Darwina - happening popularnonaukowy', który odbędzie się 11 lutego 2009 r. (czwartek) od godz. 18:30 w Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Pl. Konstytucji 3 Maja 3). Wstęp wolny. W programie dyskusja na temat: * Czy teoria ewolucji jest dalej ideą rewolucyjną, zmienia nasze spojrzenie na świat i miejsce w nim człowieka? Udział wezmą: prof. Tomasz Szkudlarek, prof. J. Marcin Węsławski, prof. Grzegorz Węgrzyn i dr hab. Borys Wróbel. Dodatkowe atrakcje: loteria fantowa, bulion pierwotny, TORT! Z poważaniem dr Tadeusz Zaleski koordynator BFN www.festiwal.gda.pl Proszę też polecić znajomym - formularz subskrypcji informacji o festiwalowych nowościach: http://www.festiwal.gda.pl/subskrypcja 2010-02-04 03:20:41
98.ZAPROSZENIE DO XLIV KAWIARNI NAUKOWEJ BALTYCKIEGO FESTIWALU NAUKIZAPROSZENIE DO XLIV KAWIARNI NAUKOWEJ BAŁTYCKIEGO FESTIWALU NAUKI Rada Rektorów Województwa Pomorskiego Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz Hotel Rezydent***** w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej w Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3) na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki 28 stycznia 2010 roku (czwartek), godz. 18:00 dr hab. Andrzej Orłowski, prof. MIR (Morski Instytut Rybacki w Gdyni) Czy dno Bałtyku jest pod kontrolą? Słuchacze poznają charakterystykę dna południowego Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z działalnością człowieka i zmienności klimatycznej. Przedstawione zostaną wyniki badań prowadzonych metodami hydroakustycznymi, pozwalającymi na kontrolowanie zmienności dna Bałtyku. Do wyników tych zostanie dołączony komentarz, analizujący różne scenariusze, związane z wpływem omówionych czynników. Zapraszamy... Szczegóły na stronie www.festiwal.gda.pl/kawiarnia Wstęp jest wolny. Z poważaniem dr Tadeusz Zaleski koordynator BFN www.festiwal.gda.pl Proszę też polecić znajomym - formularz subskrypcji informacji o festiwalowych nowościach: http://www.festiwal.gda.pl/subskrypcja 2010-01-14 04:25:25
99.ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE 'WOJNA O AKTA'ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ 'WOJNA O AKTA' Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej wraz z Instytutem Pamięci Narodowej (oddział w Gdańsku) Stowarzyszenie Architektów Polskich (oddział w Gdańsku) oraz Uniwersytetem Gdańskim maja zaszczyt zaprosić na konferencję zatytułowaną 'Wojna o akta' która odbędzie się 14 stycznia 2010 r. o godz. 12:00 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Wita Stwosza 55) w sali 143. Program konferencji: 12:00 - 12:10 Wprowadzenie, przywitanie gości i prowadzących - dr hab. prof. UG Grzegorz Berendt (prowadzenie: Lech Parell oraz Marek Wałuszko) 12:10 - 12:25 Prezydent Miasta Gdańska, przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego, naczelnik OBEP IPN oddział w Gdańsku, przedstawiciel Komisji Krajowej NSZZ 'Solidarność' 12:25 - 12:45 PZPR w ostatnich miesiącach istnienia - Antoni Dudek 12:45 - 15:20 relacje 12:45 - 12:50 słowo wstępne przed filmem - Marek Fila (autor filmu) 12:50 - 13:20 pokaz filmu dokumentalnego z zajęcia budynku KW PZPR w styczniu 1990 roku 13:20 - 13:40 relacja uczestnika zajęcia budynku KW PZPR w Gdańsku - Robert Kwiatek 14:00 - 14:20 relacja uczestnika wydarzeń - Sławomir Numann 14:20 - 14:40 relacja uczestnika wydarzeń - Jacek Starościak 14:40 - 15:00 relacja uczestnika wydarzeń - Czesław Nowak 15:00 - 15:20 'Wojna o akta' KW PZPR w Gdańsku, ich zabezpieczanie i przejmowanie - Stanisław Flis 15:20 - 15:40 przerwa na kawę 15:40 - 17:00 podsumowania 15:40 - 16:00 Kompletność uporządkowanych akt KW PZPR i ich wykorzystanie do badań naukowych - Beata Szmytkowska 16:00 - 16:20 Dokumentacja fotograficzna gdańskiego KW PZPR w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku - Joanna Obin 16:20 - 16:40 Ślad pozostał w aktach... Garść uwag wynikających z lektury wybranych akt osobowych działaczy KW PZPR w Gdańsku - Piotr Brzeziński 16:40 - 17:00 Artefakty i pamiątki po KW PZPR zgromadzone przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska - Janusz Dargacz 17:00 - 17:20 debata po referatach 17:20 - 17:40 dyskusja, pytania z sali 2010-01-07 03:02:27
100.VIII BFN - z najlepszymi zyczeniamiSkładam życzenia radosnych i ciepłych Świąt Bożego Narodzenia, spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z podjętych wyzwań, wiary w sukces oraz zdrowia, optymizmu i życzliwości na co dzień. Tadeusz Zaleski koordynator Bałtyckiego Festiwalu Nauki2009-12-23 02:19:59

1  2  3  4  5  6  7  8  9