Strona główna VII Bałtyckiego Festiwalu Nauki
szukanie zaawansowane
 
       XXXVIII Kawiarnia Naukowa
Kawiarnia Naukowa BFN

Rada Rektorów Województwa Pomorskiego
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
CI TASK

oraz
Hotel Rezydent*****
Hotel Rezydent*****

w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki
mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej
w Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3)
na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki

26 marca 2009 roku (czwartek), godz. 18:00
prof. dr hab. Marek Latoszek (Akademia Medyczna w Gdańsku, Komitet Socjologii PAN)
"Solidarność" ewolucja od codzienności do historyczności
.

W dekadzie lat 80-tych powstanie NSZZ "Solidarność" wymusiło podjęcie trzech funkcji w kontekście ówczesnej sytuacji politycznej: samoograniczającej się rewolucji, ruchu społecznego oraz powstania narodowego. Wymagało to podejścia integralnego, czyli rozpatrywania wymienionych wcieleń we wzajemnych zależnościach.

"Wszystko zaczęło się w Gdańsku" na etapie przeszłości, gdy Trójmiasto było aglomeracją robotniczą w PRL-u, co oznacza, że przemysłowe zakłady pracy - szczególnie stocznie - we współdziałaniu z opozycją polityczną, przy poparciu większości społeczeństwa, doprowadziły do upadku system komunistyczny. Zostało to potwierdzone wyborami 4 czerwca 1989 roku.

O ile na poprzednim etapie historyczność dokonań Solidarności polegała na jej dominującym wkładzie w upadek systemu komunistycznego, o tyle na obecnym etapie transformacji, perspektywa historyczności zawiera w coraz większym stopniu komponentę rywalizacji o symbole, przy przeniesieniu punktu ciężkości na element normatywności. Inspirującym przesłaniem staje się globalizacja "Solidarności". Wszystko to dzieje się w zmieniających się warunkach stawania się Gdańska miastem akademickim.

Prof. dr hab. Marek Latoszek urodził się 1936 roku w Warszawie. Deklaruje jeszcze trzy inne ojczyzny prywatne: Kielce - gdzie wraz z matką schronili się po dramatycznych losach w Powstaniu Warszawskim, Kraków i Gdańsk. Bardzo ważnym etapem w życiu okazały się ukończone studia na dwóch fakultetach: pedagogice i socjologii w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W Akademii Medycznej w Gdańsku w ciągu 45 lat przeszedł przez wszystkie szczeble kariery naukowej - od asystenta do profesora zwyczajnego. Przez większą część zatrudnienia pełnił funkcję kierownika Zakładu Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej. W latach 1980-1982 kierował Pracownią Socjologii Morskiej IFiS PAN w Gdańsku - do czasu jej rozwiązania za badania nad strajkami sierpniowymi. Pracował też na pół etatu w Uniwersytecie Gdańskim oraz w Gdańskim Instytucie Teologicznym.

Jest założycielem Katedry Socjologii w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie (2003 r.). Działacz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (wielokrotny przewodniczący Oddziału Gdańskiego); w latach 1995-98 prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, członek Komitetu Socjologii PAN, Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN i Komitetu Pamiętnikoznawstwa PAN.

W dorobku ponad 160 publikacji naukowych, autor, współautor i redaktor kilkunastu książek, w tym z problematyki regionalizmu i etniczności, m.in.: Kaszubi. Monografia socjologiczna (1990), Pomorze. Zagadnienia etniczno-regionalne (1996), oraz o "Solidarności" i demokracji: Sierpień`80 we wspomnieniach (1991), Solidarność. Dwadzieścia lat później (2001), Dziedzictwo Solidarności - dar dla tożsamości Gdańszczan (2003), "Solidarność" w imieniu narodu i obywateli (2005), Lokalne wzory kultury politycznej (badania nad demokracją lokalną w Wejherowie) (2007), Listopad`80. Czas studentów i służby zdrowia (2008). ).

Jako działacz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i jego prezes w kadencji 1995-1998 do istotnych osiągnięć podsumowujących dorobek ruchu naukowego Trójmiasta zalicza wydaną z okazji jubileuszu pracę pod Jego redakcją: Siedemdziesiąt pięć lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1922-1997. Księga Pamiątkowa (1998).

Otrzymał II nagrodę w konkursie im. S. Ossowskiego ZG Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (1983). Uzyskane relacje strajkujących i tych "po drugiej stronie bramy" uznano za unikatowe - znajdują się w Dziale Rękopiśmiennym Biblioteki im. Ossolińskich we Wrocławiu. W roku 1991 - został mu przyznany Medal Stolema - nagroda środowiskowa Klubu "Pomorania" za badania socjologiczne nad aspektami grupy regionalno-etnicznej Kaszubów (w tym pierwsze od ponad wieku ustalenia liczebności Kaszubów), a w roku 2005 - medal 25. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w uznaniu zasług dla lepszego poznania oraz badań nad wydarzeniami Sierpnia 1980 r. przyznany przez Prezydenta Miasta Gdańska. Otrzymał także Złoty Krzyż Zasługi, nagrodę III stopnia Ministra Zdrowia za badania nad społeczeństwem gdańskim oraz - w styczniu 2009 r. - nagrodę naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2008 w kategorii nauk humanistycznych "za całokształt badań dotyczących ruchu społecznego "Solidarność" oraz problematyki regionalizmu i etniczności".

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny, liczba miejsc ograniczona.

Do tej pory gośćmi Kawiarni Naukowej BFN byli:
- w lutym 2009 r.: prof. dr hab. inż. Czesław Druet, czł. rzecz. PAN (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Klimat w objęciach oceanu
- w styczniu 2009 r.: prof. dr hab. Ryszard Horodecki (Uniwersytet Gdański), Informatyka kwantowa - komercyjny sukces, intelektualne upokorzenie
- w listopadzie 2008 r.: prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański), Pomorze - nasza mała ojczyzna i nasze pomorskie tożsamości
- w październiku 2008 r.: prof. dr hab. Józef Szala (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy), Zmęczenie materiału przyczyną wielkich katastrof
- we wrześniu 2008 r.: prof. dr hab. Marek Żukowski (Uniwersytet Gdański), Teleportacja - fantastyka naukowa czy nauka?
- w maju 2008 r.: prof. dr hab. n. med. Ryszard Pawłowski (Akademia Medyczna w Gdańsku), Ślady DNA portretem przestępcy
- w kwietniu 2008 r.: prof. dr hab. Jerzy Limon (Uniwersytet Gdański), Rekonstrukcja gdańskiego teatru szekspirowskiego, czyli teatr w kostiumie historii
- w marcu 2008 r.: prof. dr hab. n. med. Janusz Limon, czł. koresp. PAN (Akademia Medyczna w Gdańsku), Genetyka człowieka a sztuki piękne
- w lutym 2008 r.: prof. dr hab. Andrzej Zbierski (Gdańskie Towarzystwo Naukowe), Jan Heweliusz - gdańszczanin i Europejczyk (28 stycznia 1611 - 28 stycznia 1687 roku)
- w styczniu 2008 r.: prof. dr hab. Piotr Kwiek (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego), Tajemniczy świat holografii
- w październiku 2007 r.: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), Edukacja i polityka
- we wrześniu 2007 r.: prof. dr hab. Regina Pawłowska (Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego), Zacznij mówić, a powiem Ci, kim jesteś
- w maju 2007 r.: doc. dr hab. Paweł Schlichtholz (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Zakłócenia w globalnej cyrkulacji oceanicznej, czyli dlaczego grozi nam gwałtowna zmiana klimatu?
- w kwietniu 2007 r.: dr hab. n. med. Jan Rogowski, prof. AMG (Akademia Medyczna w Gdańsku), Serce domem duszy – czy bezduszna maszyna?
- w marcu 2007 r.: prof. dr hab. Andrzej Piskozub (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku), Świat i Europa w XXI wieku - integracja, ale jaka?
- w lutym 2007 r.: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska (Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego), Poezja i fotografia czyli o doświadczeniu, dokumencie i wyobraźni
- w styczniu 2007 r.: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka (Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego), Integracja monetarna w Unii Europejskiej - wyzwania dla Narodowego Banku Polskiego. Czy NBP stanie na wysokości zadania?
- w listopadzie 2006: doc. dr hab. Jacek Piskozub (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Od Wielkiego Wybuchu do Ciemnej Materii oraz co oceanografowie mają z tym wspólnego?
- we wrześniu 2006: prof. Piotr Kusiewicz (Akademia Muzyczna w Gdańsku), O drogach od Chopina wiodących...
- w maju 2006: prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski (Akademia Medyczna w Gdańsku), Przewlekłe choroby nerek - niedoceniany problem epidemiologiczny
- w kwietniu 2006: prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (Uniwersytet Gdański), O kłopotach ze szczęściem
- w marcu 2006: prof. dr hab. inż. Piotr Jan Kowalik, czł. koresp. PAN (Politechnika Gdańska), Czy Żuławom - jedynej polskiej depresji - grozi powódź stulecia?
- w lutym 2006: dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Mądrość i sztuka leczenia
- w styczniu 2006: prof. dr hab. Maciej Gromadzki (Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku), Czy ptaki wędrujące nad Polską przyniosą ptasią grypę?
- w listopadzie 2005: dr hab. Natalia Gorska (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Dlaczego zwierzęta morskie mówią?
- w październiku 2005: dr hab. Krzysztof E. Skóra (Uniwersytet Gdański), Ssaki morskie i człowiek w przybrzeżnym ekosystemie naszego morza - czy współistnienie jest możliwe?
- we wrześniu 2005: prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem (Akademia Medyczna w Gdańsku), Czy wygramy walkę z rakiem?
- w maju 2005: prof. dr hab. Magdalena Fikus (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie), Porozmawiajmy o genetycznie modyfikowanej żywności
- w kwietniu 2005: prof. dr hab. Józef Bachórz (Uniwersytet Gdański), Problem polskiej literatury XIX-wiecznej: romantyzm czy pozytywizm – Mickiewicz czy Prus?
- w marcu 2005: dr Janusz Marszalec (Instytut Pamięci Narodowej), Archiwa służb specjalnych PRL jako źródła historyczne. Szansa czy przekleństwo historyków?
- w lutym 2005: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański), Czy można leczyć choroby genetyczne?
- w listopadzie 2004: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk (Politechnika Gdańska), Sztuczna inteligencja – czyli zastosowanie mechanizmów przyrody w rozwiązywaniu problemów technicznych
- w październiku 2004: prof. dr hab. Maciej Żylicz, czł. koresp. PAN (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), Czy stres wywołuje nowotwory?
- we wrześniu 2004: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Globalne ocieplenie - efekt domina w oceanie
- w maju 2004: dr hab. Janusz L. Wiśniewski, prof. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Molekuły emocji: czy miłość to tylko (neuro)peptyd?
- w kwietniu 2004: dr hab. Dariusz Filar, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Teoria ekonomii i praktyka wielkich finansów
- w marcu 2004: prof. dr hab. Roman Kaliszan, czł. koresp. PAN (Akademia Medyczna w Gdańsku), Kierunki poszukiwań lepszych leków.

  newsletter forum
Projekt i wykonanie: Atena Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z.o.o.

Patroni i sponsorzy


Patroni medialni


Zaprzyjaźnione portale


Partnerzy wybranych projektówVII Bałtycki Festiwal Nauki został wpisany do 'Kalendarza Imprez Wojewódzkich na rok szkolny 2008/2009' Pomorskiego Kuratora Oświaty w rozdziale VI. Imprezy różne (poz. 28)