Strona główna IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki
szukanie zaawansowane
 
       LIV Kawiarnia Naukowa BFN
Kawiarnia Naukowa BFN

Rada Rektorów Województwa Pomorskiego
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
CI TASK

oraz
Hotel Rezydent*****
Hotel Rezydent*****

w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki
mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej
w Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3)
na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki

31 marca 2011 roku (czwartek), godz. 18:00
prof. dr hab. Jan Burnewicz (Uniwersytet Gdański)
Świat innowacji otwierający drogi do lepszego życia
.

Na dobrobyt i szczęście w życiu składa się wiele czynników, poczynając od tego czy urodziliśmy się w kraju wolnym od konfliktów i naturalnych kataklizmów, kończąc na własnej pracowitości i inteligencji. Dzięki wysiłkom uczonych, wynalazców i przyzwoitych przedsiębiorców na świecie poprawia się jakość życia, chociaż jest to proces powolny i nierówno dostępny dla narodów.

Historia całej naszej cywilizacji jest łańcuchem innowacji, które są przedsięwzięciami ryzykownymi i tylko częściowo dającymi ludziom trwałą poprawę jakości życia. Oprócz innowacji udanych pod względem technicznym i rynkowym, było wiele nowych pomysłów zakończonych niepowodzeniem, a istnieje też w ludziach skłonność do poszukiwania innowacji negatywnych (używki, narzędzia kryminalne i wojenne, imitacje dobrych produktów itd.).

Współcześnie innowacje stały się jedną z głównych osi rozwoju państw i wielkich korporacji. Nie są już dokonaniami przypadkowymi jak to miało miejsce w przeszłości (przykład penicyliny), lecz są planowane i zarządzane z dużą determinacją by osiągnąć dużą masę pożądanych efektów. Są regularnie analizowane i oceniane. Istnieją rankingi największych innowacji, które zmieniły świat w ciągu minionych lat. Stworzono też wizję wielkich przełomowych innowacji, które zmienią świat w nadchodzących dekadach. Część z nich będzie służyła jedynie pomnażaniu zysków wielkich potentatów przemysłowych i handlowych (automatyzacja i informatyzacja produkcji, inżynieria materiałowa), ale część z nich jest programowana pod kątem osiągania celów istotnych dla przeciętnego człowieka. Największe znaczenie będą miały w przyszłości innowacje w zakresie zarządzania zdrowiem (racjonalne odżywianie, unikanie chorób, skuteczniejsza terapia), poprawy urody i sprawności fizycznej, szybkości uczenia się, mieszkania w większym komforcie, sprawniejszego i bezpieczniejszego transportu, większej rozmaitości form rekreacji. Ważne jest jednak by innowacje nie rozleniwiały ludzi, zwłaszcza w młodym wieku. Aby stały się powszechnym dobrodziejstwem konieczna jest ścisła współpraca ludzi nauki, biznesu, polityki i szeroko rozumianej kultury.

Profesor Jan Burnewicz urodził się 12 czerwca 1947 r. w Zabrodziu, w powiecie sokólskim, gdzie też ukończył w 1961 r. szkołę podstawową. W 1965 r. po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Suchowoli, podjął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, którą ukończył w 1970 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra.

Na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego w 1973 r. uzyskał stopień naukowy doktora ekonomii, a w 1984 r. stopień naukowy doktora habilitowanego ekonomii. W 1994 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk ekonomicznych. Od 1972 r. pracuje nieprzerwanie w Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie kieruje Katedrą Badań Porównawczych Systemów Transportowych i niestacjonarnymi studiami doktoranckimi z ekonomii na Wydziale Ekonomicznym.

W swej karierze naukowej wykonał 516 prac naukowych, na które składa się autorstwo 53 książek i rozdziałów w książkach, 114 artykułów oraz 349 prac niepublikowanych i referatów na konferencjach naukowych. Wypromował 9 doktorów. Jego specjalność naukowa to ekonomika transportu, a w ostatnich latach także ekonomia innowacji.

Współtworzył szereg rządowych dokumentów w zakresie polityki i strategii rozwoju transportu, brał udział w przygotowaniu prawnym i operacyjnym Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Opracował ekspertyzy dla takich instytucji międzynarodowych jak Parlament Europejski, Komisja Europejska, Europejska Konferencja Ministrów Transportu (obecnie ITF), International Road Transport Union.

Pełnił funkcję prorektora do spraw nauki Uniwersytetu Gdańskiego (1993-1996), dziekana Wydziału Ekonomicznego UG (1996-2002), prodziekana do spraw nauczania Wydziału Ekonomiki Transportu UG (1984-1990). Był członkiem Komitetu Monitorującego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (2004-2010).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski (2002), Złotym Krzyżem Zasługi (1995) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995). W styczniu 2011 roku odebrał Nagrodę Naukową miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2010 w kategorii nauk humanistycznych.

Małżonka Zofia Burnewicz jest doktorem filologii. Hobby: architektura, fotografia, grafika, ogród, podróże europejskie.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.

Do tej pory gośćmi Kawiarni Naukowej BFN byli:
- w lutym 2011 r.: prof. dr hab. Michał Woźniak (Gdański Uniwersytet Medyczny), Magiczne kwiaty Shikoku
- w styczniu 2011 r.: prof. UG dr hab. Piotr Rutkowski (Uniwersytet Gdański), Życie erotyczne roślin
- w listopadzie 2010 r.: prof. dr hab. Piotr Dominiak (Politechnika Gdańska), Dlaczego każdego roku rodzi się i umiera tak dużo firm?
- w październiku 2010 r.: prof. UG dr hab. Jerzy Sikorski (Uniwersytet Gdański), Ku początkowi wszechświata
- we wrześniu 2010 r.: prof. GUMed dr hab. med. Janusz Jaśkiewicz (Gdański Uniwersytet Medyczny), Zastosowanie komórek macierzystych w chirurgii
- w maju 2010 r.: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki (Uniwersytet Gdański), Czym jest prawo?
- w kwietniu 2010 r.: prof. dr hab. Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański), Polscy letnicy nad Bałtykiem w XIX wieku
- w marcu 2010 r.: prof. dr hab. Andrzej Kowalski (Uniwersytet Gdański), Zastosowania fizyki w walce z fałszerstwami pieniędzy
- w lutym 2010 r.: dr hab. n. med. Piotr Trzonkowski (Gdański Uniwersytet Medyczny), Czym będziemy się leczyć za 10 lat - perspektywy terapii komórkowej w medycynie
- w styczniu 2010 r.: dr hab. Andrzej Orłowski, prof. MIR (Morski Instytut Rybacki w Gdyni), Czy dno Bałtyku jest pod kontrolą?
- w listopadzie 2009 r.: prof. dr hab. Michał Błażejewski (Uniwersytet Gdański), Bayreuth Północy – Wagner widziany znad zatoki Gdańskiej
- w październiku 2009 r.: prof. dr hab. Jan Ciechowicz (Uniwersytet Gdański), Teatr w świecie widowisk – od kulis po kuluary
- we wrześniu 2009 r.: prof. dr hab. inż. Stanisław Massel, czł. koresp. PAN (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Fale tsunami jako ekstremalne zjawisko przyrodnicze
- w maju 2009 r.: prof. dr hab. inż. Andrzej Wiszniewski (Politechnika Wrocławska), Bermudzki trójkąt nauki: wiedza, edukacja i innowacje
- w kwietniu 2009 r.: prof. dr hab. Krzysztof Rolka (Uniwersytet Gdański), Peptydy – mali, wielcy krewniacy białek
- w marcu 2009 r.: prof. dr hab. Marek Latoszek (Akademia Medyczna w Gdańsku, Komitet Socjologii PAN), "Solidarność" ewolucja od codzienności do historyczności
- w lutym 2009 r.: prof. dr hab. inż. Czesław Druet, czł. rzecz. PAN (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Klimat w objęciach oceanu
- w styczniu 2009 r.: prof. dr hab. Ryszard Horodecki (Uniwersytet Gdański), Informatyka kwantowa - komercyjny sukces, intelektualne upokorzenie
- w listopadzie 2008 r.: prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański), Pomorze - nasza mała ojczyzna i nasze pomorskie tożsamości
- w październiku 2008 r.: prof. dr hab. Józef Szala (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy), Zmęczenie materiału przyczyną wielkich katastrof
- we wrześniu 2008 r.: prof. dr hab. Marek Żukowski (Uniwersytet Gdański), Teleportacja - fantastyka naukowa czy nauka?
- w maju 2008 r.: prof. dr hab. n. med. Ryszard Pawłowski (Akademia Medyczna w Gdańsku), Ślady DNA portretem przestępcy
- w kwietniu 2008 r.: prof. dr hab. Jerzy Limon (Uniwersytet Gdański), Rekonstrukcja gdańskiego teatru szekspirowskiego, czyli teatr w kostiumie historii
- w marcu 2008 r.: prof. dr hab. n. med. Janusz Limon, czł. koresp. PAN (Akademia Medyczna w Gdańsku), Genetyka człowieka a sztuki piękne
- w lutym 2008 r.: prof. dr hab. Andrzej Zbierski (Gdańskie Towarzystwo Naukowe), Jan Heweliusz - gdańszczanin i Europejczyk (28 stycznia 1611 - 28 stycznia 1687 roku)
- w styczniu 2008 r.: prof. dr hab. Piotr Kwiek (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego), Tajemniczy świat holografii
- w październiku 2007 r.: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), Edukacja i polityka
- we wrześniu 2007 r.: prof. dr hab. Regina Pawłowska (Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego), Zacznij mówić, a powiem Ci, kim jesteś
- w maju 2007 r.: doc. dr hab. Paweł Schlichtholz (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Zakłócenia w globalnej cyrkulacji oceanicznej, czyli dlaczego grozi nam gwałtowna zmiana klimatu?
- w kwietniu 2007 r.: dr hab. n. med. Jan Rogowski, prof. AMG (Akademia Medyczna w Gdańsku), Serce domem duszy – czy bezduszna maszyna?
- w marcu 2007 r.: prof. dr hab. Andrzej Piskozub (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku), Świat i Europa w XXI wieku - integracja, ale jaka?
- w lutym 2007 r.: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska (Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego), Poezja i fotografia czyli o doświadczeniu, dokumencie i wyobraźni
- w styczniu 2007 r.: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka (Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego), Integracja monetarna w Unii Europejskiej - wyzwania dla Narodowego Banku Polskiego. Czy NBP stanie na wysokości zadania?
- w listopadzie 2006: doc. dr hab. Jacek Piskozub (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Od Wielkiego Wybuchu do Ciemnej Materii oraz co oceanografowie mają z tym wspólnego?
- we wrześniu 2006: prof. Piotr Kusiewicz (Akademia Muzyczna w Gdańsku), O drogach od Chopina wiodących...
- w maju 2006: prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski (Akademia Medyczna w Gdańsku), Przewlekłe choroby nerek - niedoceniany problem epidemiologiczny
- w kwietniu 2006: prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (Uniwersytet Gdański), O kłopotach ze szczęściem
- w marcu 2006: prof. dr hab. inż. Piotr Jan Kowalik, czł. koresp. PAN (Politechnika Gdańska), Czy Żuławom - jedynej polskiej depresji - grozi powódź stulecia?
- w lutym 2006: dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Mądrość i sztuka leczenia
- w styczniu 2006: prof. dr hab. Maciej Gromadzki (Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku), Czy ptaki wędrujące nad Polską przyniosą ptasią grypę?
- w listopadzie 2005: dr hab. Natalia Gorska (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Dlaczego zwierzęta morskie mówią?
- w październiku 2005: dr hab. Krzysztof E. Skóra (Uniwersytet Gdański), Ssaki morskie i człowiek w przybrzeżnym ekosystemie naszego morza - czy współistnienie jest możliwe?
- we wrześniu 2005: prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem (Akademia Medyczna w Gdańsku), Czy wygramy walkę z rakiem?
- w maju 2005: prof. dr hab. Magdalena Fikus (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie), Porozmawiajmy o genetycznie modyfikowanej żywności
- w kwietniu 2005: prof. dr hab. Józef Bachórz (Uniwersytet Gdański), Problem polskiej literatury XIX-wiecznej: romantyzm czy pozytywizm – Mickiewicz czy Prus?
- w marcu 2005: dr Janusz Marszalec (Instytut Pamięci Narodowej), Archiwa służb specjalnych PRL jako źródła historyczne. Szansa czy przekleństwo historyków?
- w lutym 2005: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański), Czy można leczyć choroby genetyczne?
- w listopadzie 2004: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk (Politechnika Gdańska), Sztuczna inteligencja – czyli zastosowanie mechanizmów przyrody w rozwiązywaniu problemów technicznych
- w październiku 2004: prof. dr hab. Maciej Żylicz, czł. koresp. PAN (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), Czy stres wywołuje nowotwory?
- we wrześniu 2004: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Globalne ocieplenie - efekt domina w oceanie
- w maju 2004: dr hab. Janusz L. Wiśniewski, prof. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Molekuły emocji: czy miłość to tylko (neuro)peptyd?
- w kwietniu 2004: dr hab. Dariusz Filar, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Teoria ekonomii i praktyka wielkich finansów
- w marcu 2004: prof. dr hab. Roman Kaliszan, czł. koresp. PAN (Akademia Medyczna w Gdańsku), Kierunki poszukiwań lepszych leków.

  newsletter forum
Projekt i wykonanie: ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z.o.o.
Autor zdjęcia w nagłówku strony: Adam Zajączkowski


FIND US on Facebook FIND US on Facebook

Patroni i sponsorzy


Patroni medialni


Zaprzyjaźnione portale


Partnerzy wybranych projektówIX Bałtycki Festiwal Nauki został wpisany do 'Kalendarza Imprez Wojewódzkich na rok szkolny 2010/2011' Pomorskiego Kuratora Oświaty w rozdziale VI. Imprezy różne (poz. 21)