Strona główna XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki
szukanie zaawansowane
 
       VII Kawiarnia Naukowa BFN

Rada Rektorów Województwa Pomorskiego
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
oraz
Hotel Rezydent****
w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki
mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej
w Hotelu Rezydent**** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3)
na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki

24 lutego 2005 roku (czwartek), godz. 18:00
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański)
Czy można leczyć choroby genetyczne?

Profesor Grzegorz Węgrzyn urodził się w 1963 roku w Gdańsku. Studia biologiczne ukończył w 1987 roku na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego, tamże – w 1991 roku – uzyskał stopień doktora biologii molekularnej, a w 1995 stopień doktora habilitowanego. Już trzy lata później – w wieku 35 lat – został tytularnym profesorem. Całe zawodowe życie związany z wydziałem, na którym studiował. Przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej od asystenta (1987) do profesora zwyczajnego (1999). Współpracuje również blisko z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Odbył długoterminowe staże naukowe w Zakładzie Biochemii Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Nottingham, Wielka Brytania (1991) i w Centrum Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, USA (1992).

Autor ponad 160 artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych z dziedziny biologii molekularnej, genetyki, biochemii i mikrobiologii. Publikacje te były cytowane w literaturze światowej ok. 1 200 razy. Wypromował 15 doktorów (2 osoby w zespole kierowanym przez prof. Węgrzyna uzyskały stopień doktora habilitowanego). Jest edytorem międzynarodowych czasopism naukowych: Plasmid, Microbial Cell Factories, jak również czasopism wydawanych w kraju, ale o zasięgu międzynarodowym: Acta Biochimica Polonica, Journal of Applied Genetics, Oceanologia.

Obecnie kieruje Katedrą Biologii Molekularnej, pełniąc równocześnie funkcję dziekana Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jest przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Genetycznego.

Laureat m. in. prestiżowej Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w 2004 roku.

Wstęp wolny

"Forum Akademickie" (4/2005) o Kawiarni Naukowej Bałtyckiego Festiwalu Nauki

Do tej pory gośćmi Kawiarni Naukowej BFN byli: 
- w listopadzie 2004: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk (Politechnika Gdańska), Sztuczna inteligencja – czyli zastosowanie mechanizmów przyrody w rozwiązywaniu problemów technicznych
- w październiku 2004: prof. dr hab. Maciej Żylicz, czł. koresp. PAN (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), Czy stres wywołuje nowotwory?
- we wrześniu 2004: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Globalne ocieplenie - efekt domina w oceanie
- w maju 2004: dr hab. Janusz L. Wiśniewski, prof. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Molekuły emocji: czy miłość to tylko (neuro)peptyd?
- w kwietniu 2004: dr hab. Dariusz Filar, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Teoria ekonomii i praktyka wielkich finansów
- w marcu 2004: prof. dr hab. Roman Kaliszan, czł. koresp. PAN (Akademia Medyczna w Gdańsku), Kierunki poszukiwań lepszych leków.

 
  newsletter forum
© 2003-2014 Bałtycki Festiwal Nauki
Projekt i wykonanie: ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z.o.o.


Patroni i sponsorzy


Patroni medialni


Patronaty mediów akademickich


Zaprzyjaźnione portale


Partnerzy wybranych projektówXII Bałtycki Festiwal Nauki został wpisany do 'Kalendarza Imprez Wojewódzkich na rok szkolny 2013/2014' Pomorskiego Kuratora Oświaty w rozdziale 'Inne' (poz. 40)