Strona główna XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki
szukanie zaawansowane
 
       IX Kawiarnia Naukowa BFN

Rada Rektorów Województwa Pomorskiego
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
CI TASK

oraz
Hotel Rezydent****
Hotel Rezydent****

w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki
mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej
w Hotelu Rezydent**** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3)
na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki

28 kwietnia 2005 roku (czwartek), godz. 18:00
prof. dr hab. Józef Bachórz (Uniwersytet Gdański)
Problem polskiej literatury XIX-wiecznej: romantyzm czy pozytywizm – Mickiewicz czy Prus?

Profesor Józef Bachórz urodził się w 1934 roku w Lipiu (pow. rzeszowski). Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim, później pracował jako nauczyciel. Na Uniwersytecie Gdańskim pracuje od momentu jego utworzenia, czyli od roku 1970. Jest profesorem zwyczajnym w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XIX wieku na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Prof. Józef Bachórz jest jednym z najwybitniejszych badaczy literatury XIX wieku. W jego naukowym dorobku znajduje się ponad 230 publikacji – książek i artykułów zamieszczanych w naukowych, renomowanych czasopismach. W pracach badawczych prof. Bachórz koncentruje się na romantyzmie i pozytywizmie, a zwłaszcza twórczości Adama Mickiewicza oraz prozie w tych okresach. Jest wybitnym znawcą i badaczem pisarstwa Józefa Korzeniowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza. W kręgu zainteresowań Pana Profesora znajdują się również problematyka morska oraz literatura popularna (kilka prac z zakresu tzw. powieści tajemnic w XIX i XX wieku). Najnowsze publikacje to książki „Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie” (2003 rok) oraz „Romantyzm a romanse” (2005).

Nieoceniony jest wkład profesora Bachórza w edytorskie przygotowanie takich dzieł jak „Lalka” Bolesława Prusa, „Kroniki. Wybór” Bolesława Prusa, „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej; a także: edycje popularne w serii zwanej miniaturami morskimi Wydawnictwa Morskiego w Gdańsku.

Pan Profesor wykształcił i wypromował ponad 250 magistrów i ośmiu doktorów. Jako nauczyciel akademicki cieszy się ogromnym autorytetem zarówno wśród studentów, jak i w całym środowisku naukowym. Pełnił m.in. funkcje dyrektora Instytutu Filologii Polskiej i prorektora UG. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN, Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Rady Programowej serii Biblioteka Narodowa w Wydawnictwie Ossolineum; współpracuje z Katedrą Filologii Polskiej Uniwersytetu Grodzieńskiego (współorganizowanie wymiany studentów i pracowników, udział w konferencjach i seminariach) oraz Uniwersytetu w Bremie. Jest laureatem statuetki „Sopockiej Muzy” i gdańskiego Medalu Mściwoja II, nagród Ministra Edukacji Narodowej i Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. W ubiegłym roku został laureatem prestiżowej Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2003 w dziedzinie nauk humanistycznych.

Wstęp wolny

Do tej pory gośćmi Kawiarni Naukowej BFN byli:
- w marcu 2005: dr Janusz Marszalec (Instytut Pamięci Narodowej), Archiwa służb specjalnych PRL jako źródła historyczne. Szansa czy przekleństwo historyków?
- w lutym 2005: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański), Czy można leczyć choroby genetyczne?
- w listopadzie 2004: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk (Politechnika Gdańska), Sztuczna inteligencja – czyli zastosowanie mechanizmów przyrody w rozwiązywaniu problemów technicznych
- w październiku 2004: prof. dr hab. Maciej Żylicz, czł. koresp. PAN (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), Czy stres wywołuje nowotwory?
- we wrześniu 2004: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Globalne ocieplenie - efekt domina w oceanie
- w maju 2004: dr hab. Janusz L. Wiśniewski, prof. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Molekuły emocji: czy miłość to tylko (neuro)peptyd?
- w kwietniu 2004: dr hab. Dariusz Filar, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Teoria ekonomii i praktyka wielkich finansów
- w marcu 2004: prof. dr hab. Roman Kaliszan, czł. koresp. PAN (Akademia Medyczna w Gdańsku), Kierunki poszukiwań lepszych leków.

  newsletter forum
© 2003-2014 Bałtycki Festiwal Nauki
Projekt i wykonanie: ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z.o.o.


Patroni i sponsorzy


Patroni medialni


Patronaty mediów akademickich


Zaprzyjaźnione portale


Partnerzy wybranych projektówXII Bałtycki Festiwal Nauki został wpisany do 'Kalendarza Imprez Wojewódzkich na rok szkolny 2013/2014' Pomorskiego Kuratora Oświaty w rozdziale 'Inne' (poz. 40)