Strona główna XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki
szukanie zaawansowane
 
       XIV Kawiarnia Naukowa BFN

Rada Rektorów Województwa Pomorskiego
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
CI TASK

oraz
Hotel Rezydent****
Hotel Rezydent****

w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki
mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej
w Hotelu Rezydent**** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3)
na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki

26 stycznia 2006 roku (czwartek), godz. 18:00
prof. dr hab. Maciej Gromadzki (Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku)
Czy ptaki wędrujące nad Polską przyniosą ptasią grypę?

Prof. dr hab. Maciej Gromadzki urodził się w roku 1940 w Glinniku k. Łowicza. W Gdańsku mieszka od 1970 r. W 1961 r. ukończył studia biologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, tamże uzyskał w 1968 r. doktorat; habilitację w 1978 r. w Instytucie Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym (obecnie Centrum Badań Ekologicznych PAN), w 1992 r. tytuł profesora nadzwyczajnego.

Od początku swojej kariery zawodowej pracuje jako ornitolog. Od momentu przeprowadzki do Gdańska zatrudniony jest w Stacji Ornitologicznej – obecnie samodzielnym Zakładzie Ornitologii PAN, pełniąc od 1974 r. funkcję kierownika tej placówki, a od 2002 r. p.o. dyrektora. Wraz z zespołem prowadzi prace badawcze na temat wędrówek ptaków, ich rozmieszczenia i liczebności w Polsce, waloryzacji przyrodniczej terenów ważnych przyrodniczo na terenie kraju, a także kieruje pracami Polskiej Centrali Obrączkowania Ptaków, stanowiącej jeden z filarów działalności zakładu.

W latach 1977-2002 był wiceprezydentem Europejskiej Unii Obrączkowania Ptaków, zabiegając przede wszystkim o zniwelowanie w dziedzinie obrączkowania ptaków różnicy - wschód-zachód Europy. Jest współzałożycielem i był przez dwie kadencje (6 lat) prezesem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Obecnie jest członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Gdańsku, członkiem Komitetu Ekologii i Komitetu Ochrony Przyrody PAN.

Obiektem jego szczególnego zainteresowania jest ochrona przyrody, a zwłaszcza ochrona ptaków – stąd bierze się jego zaangażowanie w tworzenie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 w Polsce.

Jest żonaty, ma trzy córki i jednego syna. Najchętniej odpoczywa czynnie z rodziną na wsi kaszubskiej lub w górach. Lubi muzykę klasyczną i książki historyczne lub religijne. Jest chrześcijaninem wyznania rzymsko-katolickiego.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny

Do tej pory gośćmi Kawiarni Naukowej BFN byli:
- w listopadzie 2005: dr hab. Natalia Gorska (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Dlaczego zwierzęta morskie mówią?
- w październiku 2005: dr hab. Krzysztof E. Skóra (Uniwersytet Gdański), Ssaki morskie i człowiek w przybrzeżnym ekosystemie naszego morza - czy współistnienie jest możliwe?
- we wrześniu 2005: prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem (Akademia Medyczna w Gdańsku), Czy wygramy walkę z rakiem?
- w maju 2005: prof. dr hab. Magdalena Fikus (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie), Porozmawiajmy o genetycznie modyfikowanej żywności
- w kwietniu 2005: prof. dr hab. Józef Bachórz (Uniwersytet Gdański), Problem polskiej literatury XIX-wiecznej: romantyzm czy pozytywizm – Mickiewicz czy Prus?
- w marcu 2005: dr Janusz Marszalec (Instytut Pamięci Narodowej), Archiwa służb specjalnych PRL jako źródła historyczne. Szansa czy przekleństwo historyków?
- w lutym 2005: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański), Czy można leczyć choroby genetyczne?
- w listopadzie 2004: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk (Politechnika Gdańska), Sztuczna inteligencja – czyli zastosowanie mechanizmów przyrody w rozwiązywaniu problemów technicznych
- w październiku 2004: prof. dr hab. Maciej Żylicz, czł. koresp. PAN (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), Czy stres wywołuje nowotwory?
- we wrześniu 2004: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Globalne ocieplenie - efekt domina w oceanie
- w maju 2004: dr hab. Janusz L. Wiśniewski, prof. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Molekuły emocji: czy miłość to tylko (neuro)peptyd?
- w kwietniu 2004: dr hab. Dariusz Filar, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Teoria ekonomii i praktyka wielkich finansów
- w marcu 2004: prof. dr hab. Roman Kaliszan, czł. koresp. PAN (Akademia Medyczna w Gdańsku), Kierunki poszukiwań lepszych leków.

  newsletter forum
© 2003-2014 Bałtycki Festiwal Nauki
Projekt i wykonanie: ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z.o.o.


Patroni i sponsorzy


Patroni medialni


Patronaty mediów akademickich


Zaprzyjaźnione portale


Partnerzy wybranych projektówXII Bałtycki Festiwal Nauki został wpisany do 'Kalendarza Imprez Wojewódzkich na rok szkolny 2013/2014' Pomorskiego Kuratora Oświaty w rozdziale 'Inne' (poz. 40)