Strona główna XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki
szukanie zaawansowane
 
       XVII Kawiarnia Naukowa BFN

Rada Rektorów Województwa Pomorskiego
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
CI TASK

oraz
Hotel Rezydent****
Hotel Rezydent****

w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki
mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej
w Hotelu Rezydent**** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3)
na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki

27 kwietnia 2006 roku (czwartek), godz. 18:00
prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (Uniwersytet Gdański)
O kłopotach ze szczęściem

Profesor Bohdan Dziemidok – urodzony w 1933 roku w Słoninie, w ówczesnym województwie nowogródzkim – jest znanym filozofem i teoretykiem sztuki, zajmujący się przede wszystkim estetyką, jak również etyką oraz aksjologią ogólną. Jest ceniony również jako dydaktyk i animator życia akademickiego.

Jedna z jego książek O komizmie (1967) – opublikowana również w języku angielskim i rosyjskim – znana jest badaczom na całym świecie, bowiem wciąż jest jednym z najważniejszych i najczęściej cytowanych opracowań związanych z tą problematyką. Ważną publikacją jest również ceniona monografia Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego, która ukazała się w 1980 roku.

Profesor Dziemidok był stypendystą oraz wykładowcą wielu renomowanych uczelni. W 1967 roku otrzymał prestiżowe stypendium Fundacji Forda i wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędził 9 miesięcy w University of California w Berkeley i Columbia University w Nowym Jorku. W Berkeley nawiązał współpracę z wybitną postacią sztuki i nauki polskiej Władysławem Tatarkiewiczem. W 1978 roku Bohdan Dziemidok ponownie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, dzięki Fundacji Amerykańskiej Rady Towarzystw Naukowych. Spędził wówczas kilka miesięcy jako visiting professor w Temple University w Filadelfii, znanym i cenionym ośrodku naukowym między innymi w dziedzinie estetyki, a także w Berkeley. Wyjeżdżał jeszcze kilkukrotnie: rok 1987 – Uniwersytet w Oxfordzie i w Chicago, rok później na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie, 1993 – Uniwersytet Tokijski, 1994 – Wolny Uniwersytet Berliński.

Efektem kolejnych lat badań była ważna książka Sztuka, wartości, emocje, która poświęcona jest wadze twórczości artystycznej we współczesnej kulturze. Uzupełnieniem tych przemyśleń były dalsze badania dotyczące aksjologii sztuki i jej funkcjonowania w życiu społecznym, które znalazły się w dwóch pracach zbiorowych, redagowanych przez Profesora: Problematyka wartościowania w amerykańskiej filozofii i estetyce XX wieku (zredagowana wspólnie z A. Ceynową i M. Janiakiem, 1995 r.) oraz Amierikanskaja filozofia iskusstva (zredagowana wspólnie z B. Orłowem, 1997 r.). Jednocześnie Profesor nieustannie promował z sukcesem polską myśl estetyczną za granicą, czego dowodem jest m.in. książka współredagowana z Peterem McCormikiem: On the Aesthetics of Roman Ingarden. Interpretations and Assessments.

Kolejne lata zaowocowały kolejnymi pozycjami: Główne kontrowersje estetyki współczesnej (2002 r.) i – wydana w 2001 r. – Integracyjna i dezintegracyjna rola artystycznych środków przekazu w kształtowaniu tożsamości narodowej i jednoczenia Europy, wspólna praca badaczy z sześciu krajów Europy Środkowej.

Profesor był redaktorem naczelnym Studiów Estetycznych, ponadto należał lub nadal należy do redakcji oraz komitetów redakcyjnych wielu renomowanych pism naukowych: Journal of Value Inquiry, Philosophical Inquiry, Acta Philosophica, Polish Philosophical Review, Estetyka i Krytyka, Humor. Jest członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, Society for Advancement of American Philosophy, International Association for Aesthetics (gdzie był pierwszym wideprezydentem w l. 1992-98). W 2004 r. został zaproszony jako specjalny gość (tzw. keynote speaker) na Kongres Estetyczny w Rio de Janeiro.

Jest laureatem Indywidualnej Nagrody Ministra Edukacji Narodowej z 2003 r. Za całokształt twórczości Profesor Bohdan Dziemidok otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2004 w kategorii nauk humanistycznych. Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce 28 stycznia 2005.

Poza pracą naukową, Profesor angażuje się również w inne działania. Po przejściu z Lublina do Gdańska (1983 r.) i podjęciu pracy w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, pełnił wiele funkcji: kierownika Zakładu Etyki i Estetyki, dyrektora Instytutu i dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Ukoronowaniem jego działalności administracyjnej było powołanie samodzielnego kierunku studiów filozoficznych w 1996 roku, kierunku, bez którego żaden uniwersytet nie może w pełni szczycić się tym mianem.

Profesor w młodości uprawiał z sukcesami judo. Obecnie – jak przyznaje – ma zainteresowania standardowe: dużo czyta, pasjonuje się kinem oraz swoim pięknym i mądrym psem Jagiem. Poza tym czasu wolnego ma niewiele, bo jest wciąż niezwykle aktywny dydaktycznie i naukowo.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny

Do tej pory gośćmi Kawiarni Naukowej BFN byli:
- w marcu 2006: prof. dr hab. inż. Piotr Jan Kowalik, czł. koresp. PAN (Politechnika Gdańska), Czy Żuławom - jedynej polskiej depresji - grozi powódź stulecia?
- w lutym 2006: dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Mądrość i sztuka leczenia
- w styczniu 2006: prof. dr hab. Maciej Gromadzki (Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku), Czy ptaki wędrujące nad Polską przyniosą ptasią grypę?
- w listopadzie 2005: dr hab. Natalia Gorska (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Dlaczego zwierzęta morskie mówią?
- w październiku 2005: dr hab. Krzysztof E. Skóra (Uniwersytet Gdański), Ssaki morskie i człowiek w przybrzeżnym ekosystemie naszego morza - czy współistnienie jest możliwe?
- we wrześniu 2005: prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem (Akademia Medyczna w Gdańsku), Czy wygramy walkę z rakiem?
- w maju 2005: prof. dr hab. Magdalena Fikus (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie), Porozmawiajmy o genetycznie modyfikowanej żywności
- w kwietniu 2005: prof. dr hab. Józef Bachórz (Uniwersytet Gdański), Problem polskiej literatury XIX-wiecznej: romantyzm czy pozytywizm – Mickiewicz czy Prus?
- w marcu 2005: dr Janusz Marszalec (Instytut Pamięci Narodowej), Archiwa służb specjalnych PRL jako źródła historyczne. Szansa czy przekleństwo historyków?
- w lutym 2005: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański), Czy można leczyć choroby genetyczne?
- w listopadzie 2004: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk (Politechnika Gdańska), Sztuczna inteligencja – czyli zastosowanie mechanizmów przyrody w rozwiązywaniu problemów technicznych
- w październiku 2004: prof. dr hab. Maciej Żylicz, czł. koresp. PAN (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), Czy stres wywołuje nowotwory?
- we wrześniu 2004: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Globalne ocieplenie - efekt domina w oceanie
- w maju 2004: dr hab. Janusz L. Wiśniewski, prof. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Molekuły emocji: czy miłość to tylko (neuro)peptyd?
- w kwietniu 2004: dr hab. Dariusz Filar, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Teoria ekonomii i praktyka wielkich finansów
- w marcu 2004: prof. dr hab. Roman Kaliszan, czł. koresp. PAN (Akademia Medyczna w Gdańsku), Kierunki poszukiwań lepszych leków.

  newsletter forum
© 2003-2014 Bałtycki Festiwal Nauki
Projekt i wykonanie: ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z.o.o.


Patroni i sponsorzy


Patroni medialni


Patronaty mediów akademickich


Zaprzyjaźnione portale


Partnerzy wybranych projektówXII Bałtycki Festiwal Nauki został wpisany do 'Kalendarza Imprez Wojewódzkich na rok szkolny 2013/2014' Pomorskiego Kuratora Oświaty w rozdziale 'Inne' (poz. 40)