Strona główna V Bałtyckiego Festiwalu Nauki
szukanie zaawansowane
 
       XXVI Kawiarnia Naukowa
Kawiarnia Naukowa BFN

Rada Rektorów Województwa Pomorskiego
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
CI TASK

oraz
Hotel Rezydent*****
Hotel Rezydent*****

w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki
mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej
w Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3)
na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki

20 września 2007 roku (czwartek), godz. 18:00
prof. dr hab. Regina Pawłowska (Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego)
Zacznij mówić, a powiem Ci, kim jesteś

Ponieważ język - wyróżnik człowieczeństwa, nierozdzielny z myśleniem i z poznaniem, niezbędny w kontaktach międzyludzkich, potrzebny jak powietrze, jest też jak powietrze słabo postrzegany, chciałabym pokazać w wielkim skrócie strukturę języka jako uporządkowanego hierarchicznie i opozycyjnie systemu znaków (głosek, wyrazów, zdań, tekstów); opisać funkcje języka w akcie porozumiewania się językowego oraz uwarunkowania rozumienia tekstów słyszanych i czytanych. Fenomen języka chcę pokazać wyjątkowo od strony odbiorcy.

Na zakończenie pragnę zwrócić uwagę na 'higienę językowego obcowania', na problem Prawdy i Miłości realizowanych w języku oraz na coraz częściej zaniedbywane 2. i 8. przykazania dekalogu.

Profesor Regina Pawłowska, wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, w lipcu obchodziła 50-lecie pracy badawczej, nauczycielskiej i społecznej. Od początku kariery zawodowej związana z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, później Uniwersytetem Gdańskim, jest znakomitym językoznawcą i dydaktykiem, znawcą problematyki języka polskiego XVII-wiecznych gdańszczan oraz polskiej edukacji. Mistrzem dla kolejnych pokoleń nauczycieli.

Z inicjatywy Pani Profesor Pawłowskiej w Gdańsku działa jedyny w Polsce ośrodek badań nad czytaniem (rozumieniem), badań uwzględniających mechanizmy neurofizjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne czytania jako najbardziej złożonego procesu umysłu ludzkiego. Podstawę tych badań stanowią dwie prekursorskie i inspirujące rozprawy prof. Reginy Pawłowskiej: Lingwistyczna teoria nauki czytania (1993) oraz Metodyka ćwiczeń w czytaniu (2002).

Profesor Regina Pawłowska urodziła się 22 września 1935 roku w Mohylewie nad Dnieprem na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Pochodzi z wielowyznaniowej rodziny, której historia jest związana z walka o wolna Polskę. W listopadzie 1945 r. jako repatriantka z Wilna przyjechała do Polski. Odtąd Gdańsk stał się dla niej miastem rodzinnym, miastem nauki, pracy, przedmiotem badań, powodem dumy.

W pracy zawodowej pozostała wierna jednemu miejscu - polonistyce i humanistyce gdańskiej. Jest najdłużej pracującym profesorem (i w ogóle pracownikiem) na gdańskiej polonistyce.

Zawsze była i jest człowiekiem oddanym ludziom w potrzebie. Pełna kultury osobistej, zjednuje sobie uznanie i szacunek u wszystkich, którzy się z nią zetknęli. Życzliwość dla ludzi, akceptację różnorodnych postaw wyniosła - jak mówi - z domu, gdzie wyrastała we wzajemnym poszanowaniu katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny

Do tej pory gośćmi Kawiarni Naukowej BFN byli:
- w maju 2007 r.: doc. dr hab. Paweł Schlichtholz (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Zakłócenia w globalnej cyrkulacji oceanicznej, czyli dlaczego grozi nam gwałtowna zmiana klimatu?
- w kwietniu 2007 r.: dr hab. n. med. Jan Rogowski, prof. AMG (Akademia Medyczna w Gdańsku), Serce domem duszy – czy bezduszna maszyna?
- w marcu 2007 r.: prof. dr hab. Andrzej Piskozub (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku), Świat i Europa w XXI wieku - integracja, ale jaka?
- w lutym 2007 r.: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska (Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego), Poezja i fotografia czyli o doświadczeniu, dokumencie i wyobraźni
- w styczniu 2007 r.: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka (Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego), Integracja monetarna w Unii Europejskiej - wyzwania dla Narodowego Banku Polskiego. Czy NBP stanie na wysokości zadania?
- w listopadzie 2006: doc. dr hab. Jacek Piskozub (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Od Wielkiego Wybuchu do Ciemnej Materii oraz co oceanografowie mają z tym wspólnego?
- we wrześniu 2006: prof. Piotr Kusiewicz (Akademia Muzyczna w Gdańsku), O drogach od Chopina wiodących...
- w maju 2006: prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski (Akademia Medyczna w Gdańsku), Przewlekłe choroby nerek - niedoceniany problem epidemiologiczny
- w kwietniu 2006: prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (Uniwersytet Gdański), O kłopotach ze szczęściem
- w marcu 2006: prof. dr hab. inż. Piotr Jan Kowalik, czł. koresp. PAN (Politechnika Gdańska), Czy Żuławom - jedynej polskiej depresji - grozi powódź stulecia?
- w lutym 2006: dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Mądrość i sztuka leczenia
- w styczniu 2006: prof. dr hab. Maciej Gromadzki (Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku), Czy ptaki wędrujące nad Polską przyniosą ptasią grypę?
- w listopadzie 2005: dr hab. Natalia Gorska (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Dlaczego zwierzęta morskie mówią?
- w październiku 2005: dr hab. Krzysztof E. Skóra (Uniwersytet Gdański), Ssaki morskie i człowiek w przybrzeżnym ekosystemie naszego morza - czy współistnienie jest możliwe?
- we wrześniu 2005: prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem (Akademia Medyczna w Gdańsku), Czy wygramy walkę z rakiem?
- w maju 2005: prof. dr hab. Magdalena Fikus (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie), Porozmawiajmy o genetycznie modyfikowanej żywności
- w kwietniu 2005: prof. dr hab. Józef Bachórz (Uniwersytet Gdański), Problem polskiej literatury XIX-wiecznej: romantyzm czy pozytywizm – Mickiewicz czy Prus?
- w marcu 2005: dr Janusz Marszalec (Instytut Pamięci Narodowej), Archiwa służb specjalnych PRL jako źródła historyczne. Szansa czy przekleństwo historyków?
- w lutym 2005: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański), Czy można leczyć choroby genetyczne?
- w listopadzie 2004: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk (Politechnika Gdańska), Sztuczna inteligencja – czyli zastosowanie mechanizmów przyrody w rozwiązywaniu problemów technicznych
- w październiku 2004: prof. dr hab. Maciej Żylicz, czł. koresp. PAN (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), Czy stres wywołuje nowotwory?
- we wrześniu 2004: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Globalne ocieplenie - efekt domina w oceanie
- w maju 2004: dr hab. Janusz L. Wiśniewski, prof. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Molekuły emocji: czy miłość to tylko (neuro)peptyd?
- w kwietniu 2004: dr hab. Dariusz Filar, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Teoria ekonomii i praktyka wielkich finansów
- w marcu 2004: prof. dr hab. Roman Kaliszan, czł. koresp. PAN (Akademia Medyczna w Gdańsku), Kierunki poszukiwań lepszych leków.

  newsletter forum
Projekt i wykonanie: Atena Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z.o.o.

Patroni i sponsorzy


Patroni medialni


Partnerzy wybranych projektów