Strona główna V Bałtyckiego Festiwalu Nauki
szukanie zaawansowane
 
       XXVII Kawiarnia Naukowa
Kawiarnia Naukowa BFN

Rada Rektorów Województwa Pomorskiego
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
CI TASK

oraz
Hotel Rezydent*****
Hotel Rezydent*****

w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki
mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej
w Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3)
na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki

25 października 2007 roku (czwartek), godz. 18:00
prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)
Edukacja i polityka

Nadzieje na uwolnienie edukacji od polityki są nie tylko nierealistyczne, ale wręcz sprzeczne z całą historią obu tych obszarów społecznego życia. Tak, jak nie da się kształcić ludzi do świata „w ogóle” (zawsze – mniej lub bardziej świadomie - jakoś określamy jego kształt w celach edukacji), tak i nie da się stworzyć żadnego politycznego porządku (i nieporządku) bez edukacji.

Problem zatem nie polega na tym, by edukację od polityki i ideologii uwolnić – a na tym, by tego związku mieć świadomość - i nie stracić nad nim społecznej kontroli.

W trakcie spotkania mowa będzie między innymi o relacji między edukacją i demokracją, o roli edukacji w systemach totalitarnych, oraz o tym, jakie ideologie kryją się za twierdzeniami o braku ideologii w szkole. Także – o aktualnych tendencjach i problemach w postrzeganiu politycznej roli edukacji w dzisiejszym świecie, o kryzysie społecznej wyobraźni i o tym, co to ma wspólnego z ekonomią.

Prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek urodził się 23 grudnia 1954 roku w Starachowicach. Studia magisterskie ukończył w 1977 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki otrzymał w 1990 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) po publicznej obronie dysertacji „Teorie doboru treści programów nauczania, a filozoficzne koncepcje prawdy”. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 1994 roku po przedstawieniu pracy pod tytułem „Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu”. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2000 r., zaś stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2002, gdzie obecnie kieruje Zakładem Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych.

Po ukończeniu studiów nie od razu związał się z Uniwersytetem Gdańskim. W latach 1977 - 1984 był między innymi pedagogiem szkolnym, asystentem w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, wychowawcą w domu dziecka oraz szkolnym pedagogiem. W 1984 został zatrudniony jako nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego i przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej od asystenta do profesora zwyczajnego. W latach 1996 – 2001 piastował funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki.

Odbył liczne staże zagraniczne oraz wykładał w USA, Szwecji, Japonii i Norwegii. W 2006 roku otrzymał doktorat honoris causa Linkoping University w Szwecji.

Główne kierunki badań profesora Szkudlarka to filozofia wychowania, pedagogika ogólna, pedagogika kultury oraz polityczne i kulturowe konteksty edukacji. Jest autorem (bądź współautorem) 10 książek (w tym dwóch w języku angielskim i jednej po japońsku) oraz blisko 40 artykułów naukowych. Wypromował czterech doktorów

Zainteresowania pozazawodowe profesora to sztuka oraz turystyka (góry, rower i kajaki).

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny

Do tej pory gośćmi Kawiarni Naukowej BFN byli:
- we wrześniu 2007 r.: prof. dr hab. Regina Pawłowska (Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego), Zacznij mówić, a powiem Ci, kim jesteś
- w maju 2007 r.: doc. dr hab. Paweł Schlichtholz (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Zakłócenia w globalnej cyrkulacji oceanicznej, czyli dlaczego grozi nam gwałtowna zmiana klimatu?
- w kwietniu 2007 r.: dr hab. n. med. Jan Rogowski, prof. AMG (Akademia Medyczna w Gdańsku), Serce domem duszy – czy bezduszna maszyna?
- w marcu 2007 r.: prof. dr hab. Andrzej Piskozub (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku), Świat i Europa w XXI wieku - integracja, ale jaka?
- w lutym 2007 r.: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska (Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego), Poezja i fotografia czyli o doświadczeniu, dokumencie i wyobraźni
- w styczniu 2007 r.: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka (Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego), Integracja monetarna w Unii Europejskiej - wyzwania dla Narodowego Banku Polskiego. Czy NBP stanie na wysokości zadania?
- w listopadzie 2006: doc. dr hab. Jacek Piskozub (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Od Wielkiego Wybuchu do Ciemnej Materii oraz co oceanografowie mają z tym wspólnego?
- we wrześniu 2006: prof. Piotr Kusiewicz (Akademia Muzyczna w Gdańsku), O drogach od Chopina wiodących...
- w maju 2006: prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski (Akademia Medyczna w Gdańsku), Przewlekłe choroby nerek - niedoceniany problem epidemiologiczny
- w kwietniu 2006: prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (Uniwersytet Gdański), O kłopotach ze szczęściem
- w marcu 2006: prof. dr hab. inż. Piotr Jan Kowalik, czł. koresp. PAN (Politechnika Gdańska), Czy Żuławom - jedynej polskiej depresji - grozi powódź stulecia?
- w lutym 2006: dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Mądrość i sztuka leczenia
- w styczniu 2006: prof. dr hab. Maciej Gromadzki (Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku), Czy ptaki wędrujące nad Polską przyniosą ptasią grypę?
- w listopadzie 2005: dr hab. Natalia Gorska (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Dlaczego zwierzęta morskie mówią?
- w październiku 2005: dr hab. Krzysztof E. Skóra (Uniwersytet Gdański), Ssaki morskie i człowiek w przybrzeżnym ekosystemie naszego morza - czy współistnienie jest możliwe?
- we wrześniu 2005: prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem (Akademia Medyczna w Gdańsku), Czy wygramy walkę z rakiem?
- w maju 2005: prof. dr hab. Magdalena Fikus (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie), Porozmawiajmy o genetycznie modyfikowanej żywności
- w kwietniu 2005: prof. dr hab. Józef Bachórz (Uniwersytet Gdański), Problem polskiej literatury XIX-wiecznej: romantyzm czy pozytywizm – Mickiewicz czy Prus?
- w marcu 2005: dr Janusz Marszalec (Instytut Pamięci Narodowej), Archiwa służb specjalnych PRL jako źródła historyczne. Szansa czy przekleństwo historyków?
- w lutym 2005: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański), Czy można leczyć choroby genetyczne?
- w listopadzie 2004: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk (Politechnika Gdańska), Sztuczna inteligencja – czyli zastosowanie mechanizmów przyrody w rozwiązywaniu problemów technicznych
- w październiku 2004: prof. dr hab. Maciej Żylicz, czł. koresp. PAN (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), Czy stres wywołuje nowotwory?
- we wrześniu 2004: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), Globalne ocieplenie - efekt domina w oceanie
- w maju 2004: dr hab. Janusz L. Wiśniewski, prof. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Molekuły emocji: czy miłość to tylko (neuro)peptyd?
- w kwietniu 2004: dr hab. Dariusz Filar, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Teoria ekonomii i praktyka wielkich finansów
- w marcu 2004: prof. dr hab. Roman Kaliszan, czł. koresp. PAN (Akademia Medyczna w Gdańsku), Kierunki poszukiwań lepszych leków.

  newsletter forum
Projekt i wykonanie: Atena Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z.o.o.

Patroni i sponsorzy


Patroni medialni


Partnerzy wybranych projektów