Strona główna
szukanie zaawansowane
 
       Zaproszenie

Szanowni Państwo
w imieniu Rady Rektorów Województwa Pomorskiego zapraszam do udziału w dniach 19 - 22 maja 2005 r. w III Bałtyckim Festiwalu Nauki.

Inicjatywa ta nawiązuje do doświadczeń i wieloletniej tradycji organizowania podobnych imprez przez takie centra naukowe jak, Kraków, Warszawa czy Wrocław.

Celem III Bałtyckiego Festiwalu Nauki jest chęć zaprezentowania rozlicznej tematyki badań i niemałych osiągnięć naukowych naszego środowiska społeczeństwu Wybrzeża Gdańskiego i całego regionu. Myślimy o imprezie nie tylko bogatej w treść, ale bardzo atrakcyjnej w formie. Różnorodność form może obejmować: prezentacje laboratoriów, urządzeń technicznych, pokazów z różnych dziedzin nauki, wykłady, konkursy popularyzujące wiedzę, dyskusje, koncerty, wystawy i wiele innych. Nie bez znaczenia jest fakt, że będzie to Festiwal Nauki na Wybrzeżu – regionie, gdzie wysiłki wielu naukowców związane są z morzem i gospodarką morską.

Do sukcesu III Bałtyckiego Festiwalu Nauki potrzebny jest rozmach, liczny udział działających instytucji naukowych oraz jednostek wspomagających badania. Jesteśmy głęboko przekonani - że działając wspólnie - zorganizujemy imprezę, która przyniesie satysfakcję obu stronom – społeczeństwu i organizatorom.

Pragnę równocześnie serdecznie podziękować za udział w II Bałtyckim Festiwalu Nauki. II BFN który odbył się w dniach od 27 do 30 maja 2004 r. w zgodnej opinii RRWP zakończył się oczekiwanym sukcesem. Impreza przebiegła z rozmachem przy dużym zainteresowaniu i zaangażowaniu środowiska. Podkreślano, że frekwencja przekroczyła oczekiwania (szacowana była na około 60 000 osób), szczególnie licznie uczestniczyła w imprezach młodzież. Pozytywnie oceniono różnorodność i wysoki poziom oferty festiwalowej. W organizację ponad 300 imprez zaangażowanych było – jak ocenia się na podstawie ankiet – ponad 1 800 osób.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego
Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku
/ - /
prof. dr hab. Wiesław Makarewicz

  newsletter forum
Projekt i wykonanie: ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z.o.o. Autor zdjęcia: Adam Zajączkowski


Specjalne podziękowanie
dla Pomorskiego Kuratora Oświaty